Cyfle i weithio yn Llŷn

Yma yn Llŷn rydym yn croesawu miloedd o ymwelwyr i’n safleoedd arbennig bob blwyddyn ac ni allwn ei wneud heb ein staff tymhorol. Os rydych chi’n unigolyn brwdfrydig sydd wrth eich bodd yn siarad gyda phobl mae gennym gyfleoedd gwych i ymuno â’r tîm.

Porthdinllaen, Llyn Peninsula, Wales

Cynorthwyydd Meistr Harbwr 

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Meistr Harbwr i gefnogi rhedeg yr harbwr o ddydd i ddydd ym mhentref pysgota eiconig Porthdinllaen.

Golygfa o draeth Porthor, Penrhyn Llŷn, Cymru

Cynorthwyydd Croeso a Gwasanaeth Llŷn 

Rydyn ni'n edrych am bedwar Cynorthwyydd Croeso a Gwasanaeth i helpu i groesawu ymwelwyr ar draws pedwar o'n safleoedd arfordirol yn Llŷn: Porthdinllaen, Porthor, Llanbedrog a Henfaes a Phorth y Swnt (Aberdaron).

Y tu allan i fflatiau Henfaes, Pwllheli

Cynorthwyydd Gweithredol Gwyliau 

Ydych chi'n mwynhau helpu pobl a darparu gwasanaeth gwych? Gan weithio mewn awyrgylch brysur fel rhan o dîm angerddol mae'r rôl hon fel Cynorthwyydd Gweithredol Gwyliau yn chwarae rhan greiddiol wrth ddarparu gwasanaeth gwych i gwsmeriaid yn Henfaes, Aberdaron.