Dewch i aros gyda ni ar Ben Llŷn

Rydyn ni’n gofalu am rai o draethau a phentiroedd mwyaf hyfryd a thrawiadol Pen Llŷn – o’r ehangder euraidd a’r cytiau lliwgar yn Llanbedrog i’r tywod gwichlyd anarferol ym Mhorthor. Mae ein bythynnod gwyliau yn ganolfannau gwych ar gyfer crwydro llwybr yr arfordir.

Ystafell wely ddwbl ym mwthyn Moryn ym Mhorthdinllaen

Moryn 

Mae Moryn wedi’i leoli ym mhentref bysgota hardd Porthdinllaen ym Mhenrhyn Llŷn. Gyda’i leoliad gwych, ffenestri llun mawr a theras to enfawr, gall y gwesteion fwynhau’r olygfa syfrdanol y tu mewn a thu allan.

Ystafell wely ddwbl ym mwthyn Tri-a-hanner ym Mhorthdinllaen, Gwynedd

Tri a Hanner 

Tri a Hanner yw’r encilfa orau erioed i gyplau. Wedi’i leoli ym mhentref bysgota hardd Porthdinllaen ym Mhenrhyn Llŷn, bydd y bwthyn cysurus hwn yn ffefryn ymysg y rhai hynny sy’n dymuno deffro i sŵn y môr.

Bwthyn y garddwr ym Mhlas yn Rhiw

Bwthyn Garddwr Plas yn Rhiw 

Mae hwn yn fwthyn i gyn-arddwr, yn agos i faenordy bach wedi’i leoli ar diroedd helaeth ym Mhenrhyn Llŷn. Cafodd y bwthyn ei adfer a’i roi i ni gan y chwiorydd Keating. Mwynhewch y gerddi, neu eisteddwch ar y teras a gwyliwch yr haul yn machlud dros y bae.

Tŷ Pant Rhiw, Pen Llŷn

Bwthyn Pant Rhiw 

Ar gyfer y rhai hynny sy’n chwilio am y ddihangfa orau, y bwthyn hwn o’r 19eg ganrif yw’r dewis perffaith. Gadewch eich car a cherddwch i lawr llwybr glaswelltog Bwthyn Pant Rhiw, ble mae’r golygfeydd syfrdanol ar draws Fae Porth Neigwl yn gwneud y daith yn un werth-chweil.

Ystafell i ddau ym mwthyn Enlli, Aberdaron, Pen Llŷn

Enlli, Fflatiau Henfaes 

Wedi’u lleoli yng nghanol pentref pysgota glan môr hardd Aberdaron gyda’i draethau tywodlyd a theithiau arfordirol. Mae’r tri fflat chwaethus hyn wedi’u lleoli yn Nhŷ Henfaes, pum munud ar droed yn unig o’r traeth.

Y gegin ym mwthyn Daron, Pen Llŷn

Daron, Fflatiau Henfaes 

Mae Daron, fflat llawr cyntaf ac ail lawr yn Henfaes yn cysgu saith a chrud. Mae’r fflat ffres, chwaethus hwn ym mhentref bysgota hardd Aberdaron yn fan delfrydol ar gyfer y rhai hynny sydd â theuluoedd mwy neu ar gyfer ffrindiau sy’n dod at ei gilydd.

Cegin ac ystafell dderbyn ym mwthyn Hywyn, Aberdaron

Hywyn, Fflatiau Henfaes 

Mae Hywyn, fflat ar y llawr gwaelod yn Henfaes yn cysgu chwech a chrud. Dim ond pum munud ar droed o’r traeth, mae’r fflatiau’n rhannu gardd gaeedig. Henfaes yw’r safle perffaith ar gyfer archwilio Penrhyn Llŷn a’i draethau prydferth.