Lleoedd i aros yng Ngogledd Sir Benfro

Hwnt ac yma ar draws gogledd Sir Benfro fe ddewch o hyd i fythynnod gwyliau hyfryd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Cewch gysgu’n drwm ac yn dawel mewn tai cysurus llawn cymeriad, sy’n ganolfannau perffaith ar gyfer darganfod cyrion gorllewinol Cymru.

Tu fas i ffermdy Castell yn edrych dros y môr

Ffermdy Castell 

Mae gan y ffermdy olygfeydd dros Fae Abergwaun ac eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ynys Dinas a Phen Anglas. Mae rhwydwaith o lwybrau o gwmpas fferm Castell ac mae Llwybr Arfordir Sir Benfro yn pasio’n agos iawn i’r bwthyn.

Tu fas ffermdy Little Milford yn edrych dros yr ardd

Ffermdy Little Milford, Sir Benfro 

Mewn man bach o’r neilltu ar gyrion Coedwig Little Milford, mae gan y ffermdy olygfeydd braf dros Afon Cleddau.

Tu fas i fwthyn Little Milford Lodge a’r llecyn bwyta yn y ardd

Lodge Little Milford 

Mae’r bwthyn un-llawr ar gyrion Coedwig Little Milford ac o’r ardd mae cipolwg o’r afon.

Tu fas i fwthyn Treleddyd Fawr

Treleddyd Fawr, Sir Benfro 

Ry’n ni newydd adfer bwthyn traddodiadol sir Benfro, ar restr Gradd ll. Gerllaw Tyddewi, dyma hafan wledig berffaith.