Tai byncws a gwersylloedd yng Nghymru

Mae gennym dai byncws a gwersylloedd mewn lleoliadau syfrdanol o gwmpas Cymru. Dewiswch y math o lety sy'n berffaith i chi.

Gwersyllfa Hafod y Llan ym Meddgelert, Eryri

Gwersyllfa Hafod y Llan

Mae’r wersyllfa syml hon yn addas i deuluoedd. Mae hi wedi ei lleoli yng nghanol harddwch dyffryn Nantgwynant, ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ac mae’n berffaith ar gyfer crwydro’r ardal hyfryd hon.

Tu allan i Ganolfan Awyr Agored Stagbwll

Llety i grwpiau yn Stagbwll  

Mae'n hawdd gweld pam fod Stagbwll mor boblogaidd bellach fel cyrchfan gwyliau. Gyda llety safonol a fforddiadwy, a lleoliad arfordirol anhygoel, mae'n ddihangfa ddelfrydol.

Inside Hendre Isaf bunkhouse near Betws y Coed

Tŷ bynciau Hendre Isaf  

Adeilad fferm 400 mlwydd oed wedi’i addasu yw Tŷ bynciau Hendre Isaf wedi’i leoli mewn cornel heddychol ond rhwydd ei gyrraedd ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Byncws Dan y Gyrn

Os ydych chi’n cynllunio penwythnos o gerdded gyda ffrindiau, neu ddathliad teuluol efallai, mae gennym lety perffaith ar eich cyfer. Gallwch logi ein byncws llawn offer yng nghanol Bannau Brycheiniog – mae lle ynddo i hyd at 15 person.

Car a phabell ym Mhwll Caerog

Pwll Caerog 

Os am weld y môr o ddrws eich pabell neu eich carafán, beth am aros ar ben y clogwyni ym Mhwll Caerog, gerllaw Tyddewi . Ein tenant sy’n gyfrifol am y safle gwersylla hwn ac yn dod o dan yr enw Celtic Camping.

Byncws Cwm Ivy, Gŵyr

Byncws Cwm Ivy

Arhoswch mewn lleoliad gwirioneddol unigryw yn y goedwig yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Twyni Whiteford. Lle cysgu i 10.

Fideo

Grêt ar gyfer grwpiau

Os y’ch chi’n chwilio am lety i grŵp ar gyfer gwaith neu bleser, mae gyda ni ateb syml. Gall ein tai byncws letya hyd at 18 o bobl, ac mae nhw hefyd yn lleoedd croesawgar ar gyfer nifer o’n grwpiau gwyliau gweithio.