Hannah

Cenhad Natur yng Nghymru

Proffil
Hannah - Cenhad Natur yng Nghymru

“Dyma lle cefais fy antur awyr agored gyntaf. Fe adewais fy swydd gyda’r cyngor i hyfforddi mewn gweithgareddau awyr agored, ar ôl sylwi pa mor lwcus oeddwn i o fod yn byw 20 munud o’r ardal hudol hon.”

Ar ôl cael ei magu ar droed yr Wyddfa, ni syrthiodd Hannah mewn cariad â’r awyr agored tan yn ddiweddar. Gwnaeth ei hagwedd newydd at dirwedd ei mebyd ei hysbrydoli i adael ei swydd gyda’r cyngor a dilyn gyrfa yn yr awyr agored. Mae hi nawr wedi’i hyfforddi mewn gweithgareddau awyr agored ac yn benderfynol o annog plant ysgol i gysylltu â Chymru a’r awyr iach.

Pam Llyn Ogwen? 

“Bob tro dwi’n ymweld â’r llyn, mae’n brofiad gwahanol. Dyma lle cefais fy antur awyr agored gyntaf a sylwi pa mor lwcus oeddwn i o fod yn byw 20 munud o’r ardal hudol hon.”

Pam treulio mwy o amser yn yr awyr agored?

“Ry’n ni’n ffodus – mae maes chwarae antur gorau’r byd yma. Mae popeth yn Eryri... y Parc Cenedlaethol, diwylliant a hanes unigryw, 200 milltir o arfordir rhyfeddol a thirweddau mynyddig ysbrydoledig sy’n llawn mythau a chwedlau.”

Fy hoff lefydd eraill yng Nghymru 

  • Crib Goch – Fy hoff foment ar fynydd oedd gwylio’r haul yn codi ar Grib Goch am 4am ar fore o haf. Dim ond fi a’r mynyddoedd o’m cwmpas.  
  • Traeth Porthdinllaen – Mae gan y pentref arfordirol bychan hwn ym Mhenrhyn Llŷn lwybrau cerdded arfordirol anhygoel ac mae’n hafan i fywyd gwyllt. 
  • Chwarel Dinorwig, Llanberis – Mae’r chwarel, sy’n fwy na 700 erw o faint, yn dod â hanes lleol yn fyw; gallwch weld yr offer, y llethrau serth a’r adeiladau ar y safle hyd heddiw. Dwi’n caru llechi a hanes y diwydiant oherwydd roedd fy nhaid yn holltwr llechi.