Tirwedd syfrdanol sydd sy’n llawn chwedlau a llen gwerin

Places to visit

Map Loading...
Crab apple blossom

Gwybodaeth pwysig 

Rydym wedi ailagor ein gerddi, ardaloedd awyr agored, bythynnod gwyliau, siopau a seddi awyr agored yn ein hystafelloedd te yng Nghymru. Dros yr wythnosau nesaf byddwn hefyd yn ailagor rhai o'n tai a'n cestyll, yn ogystal â seddi dan do yn rhai o'n hystafelloedd te. Mae gwybodaeth am sut i archebu'ch ymweliad ar gael ar dudalennau gwe pob eiddo a gofynnwn i bawb lynu wrth Reoliadau Llywodraeth Cymru. Edrychwn ymlaen at eich croesawu nôl yn fuan.

Ty Isaf shop, Beddgelert

Cyfle masnachol - Tŷ Isaf ym Meddgelert

Chwilio am adeilad unigryw ar gyfer menter fusnes newydd? Rydyn ni'n gosod Tŷ Isaf, adeilad rhestredig Gradd II yng nghalon Beddgelert.

Ein lleoedd

Group walking in Carneddau, Snowdonia

10 o lwybrau cerdded gorau Eryri 

Ewch allan i’r awyr agored ac i ganol byd natur gyda’n llwybrau cerdded, sydd wedi cael eu creu gan ein ceidwaid.

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

Aerial view of four rangers planting tree saplings with guards in a wet field with Moel Hebog and woodland in the distance

Coetir newydd yn gwreiddio yn Eryri 

Mae plannu coed wedi cychwyn yn Eryri'r gaeaf hwn i helpu i greu cartref newydd i fyd natur a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Gwlad o chwedlau

Cyfrannwch

Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn drwsio rhai o lwybrau pwysicaf Eryri sydd bellach mewn cyflwr difrifol. A wnewch chi gefnogi’r apêl hon, os gwelwch yn dda, er mwyn gwarchod Eryri – i bawb, am byth