Tirwedd syfrdanol sydd sy’n llawn chwedlau a llen gwerin

Places to visit

Map Loading...
A person stands of a hillside of Y Foel, Snowdonia with the valley and mountains behind

Tirlun fel ‘capsiwl amser’ yn Eryri yn dod dan ofal Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru er budd natur, yr hinsawdd a chymunedau 

Mae cannoedd o erwau o lechweddau yn nhirlun chwarelyddol Eryri wedi dod dan ofal Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru i hyrwyddo poblogaethau bywyd gwyllt, mynd i'r afael â newid hinsawdd a chynyddu diddordeb yn hanes chwarelyddol yr ardal.

Ein lleoedd

Group walking in Carneddau, Snowdonia

10 o lwybrau cerdded gorau Eryri 

Ewch allan i’r awyr agored ac i ganol byd natur gyda’n llwybrau cerdded, sydd wedi cael eu creu gan ein ceidwaid.

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

Aerial view of four rangers planting tree saplings with guards in a wet field with Moel Hebog and woodland in the distance

Coetir newydd yn gwreiddio yn Eryri 

Mae plannu coed wedi cychwyn yn Eryri'r gaeaf hwn i helpu i greu cartref newydd i fyd natur a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Curlew wading through healthy wet peatland with it's curved bill

Adfer mawndir yn dod ag adar prin yn ôl ar ôl ugain mlynedd 

Find out how peatland restoration has brought back rare upland birds to breed at a farm on the Migneint after twenty years.

Gwlad o chwedlau

Cyfrannwch

Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn drwsio rhai o lwybrau pwysicaf Eryri sydd bellach mewn cyflwr difrifol. A wnewch chi gefnogi’r apêl hon, os gwelwch yn dda, er mwyn gwarchod Eryri – i bawb, am byth