Cewch ddianc i dirwedd syfrdanol sydd sy’n llawn chwedlau a llen gwerin

Places to visit

Map Loading...
Young Farmer, Teleri Fielden and her sheep dog stand on a craggy snow sprinkled outcrop overlooking Llyndy Isaf farm and Llyn Dinas lake.

Bugeiles Eryri 

Dilynwch stori ffermwr ifanc, Teleri Fielden sef 'Bugeilies Eryri' fel rhan o rhanglenni 'Our Lives' ar BBC One yn dangos, dydd Llun 13 Awst am 7.30pm.

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

Cymryd rhan
Ceidwad â chaib yn trwsio’r llwybrau, Crib Ddeheuol yr Wyddfa yn y cefndir.

Cyfle i roi ‘help llaw’ i lwybrau Eryri

Cewch wybod sut y gallwch chi roi ‘help llaw’ a dod yn rhan o’r tîm sy’n gweithio i sicrhau nad yw ein cynefinoedd mynyddig gwerthfawr yn cael eu difrodi trwy erydiad.

Darganfod ein lleoedd

Mwynhau Eryri i’r eithaf

Gweithgareddau dan arweiniad ein tîm ar draeth Llanbedrog, Pen Llŷn

Digwyddiadau yn Eryri a Llŷn 

Ymunwch â ni ynghanol bryniau Eryri neu ar hyd arfordir Llŷn lle bydd digwyddiadau gwych ar gyfer y teulu cyfan.

Gwlad o chwedlau

Ein gwaith

Cyfrannwch

Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn drwsio rhai o lwybrau pwysicaf Eryri sydd bellach mewn cyflwr difrifol. A wnewch chi gefnogi’r apêl hon, os gwelwch yn dda, er mwyn gwarchod Eryri – i bawb, am byth