Cewch ddianc i dirwedd syfrdanol sydd sy’n llawn chwedlau a llen gwerin

Places to visit

Map Loading...
Llethrau garw Tryfan yn Eryri

Tryfan

Beth sy’n gwneud hoff fynydd y genedl mor arbennig? Dyma hanes y mynydd ysgithrog hwn.

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

Darganfod ein lleoedd

Mwynhau Eryri i’r eithaf

Gweithgareddau dan arweiniad ein tîm ar draeth Llanbedrog, Pen Llŷn

Digwyddiadau yn Eryri a Llŷn 

Ymunwch â ni ynghanol bryniau Eryri neu ar hyd arfordir Llŷn lle bydd digwyddiadau gwych ar gyfer y teulu cyfan.

Gwlad o chwedlau

Our work

Cyfrannwch

Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn drwsio rhai o lwybrau pwysicaf Eryri sydd bellach mewn cyflwr difrifol. A wnewch chi gefnogi’r apêl hon, os gwelwch yn dda, er mwyn gwarchod Eryri – i bawb, am byth