Cewch ddianc i dirwedd syfrdanol sydd sy’n llawn chwedlau a llen gwerin

Places to visit

Map Loading...
The 16th-century farmhouse Ty Mawr Wybrnant, Conwy, Wales

Cyfle unigryw i weithio yn Nhŷ Mawr Wybrnant

A allech chi fod y nesaf i ofalu am Dŷ Mawr Wybrnant? Dysgwch mwy am y cyfle cyffroes yma.

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

Darganfod ein lleoedd

Mwynhau Eryri i’r eithaf

Gweithgareddau dan arweiniad ein tîm ar draeth Llanbedrog, Pen Llŷn

Digwyddiadau yn Eryri a Llŷn 

Ymunwch â ni ynghanol bryniau Eryri neu ar hyd arfordir Llŷn lle bydd digwyddiadau gwych ar gyfer y teulu cyfan.

Gwlad o chwedlau

Ein gwaith

Cyfrannwch

Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn drwsio rhai o lwybrau pwysicaf Eryri sydd bellach mewn cyflwr difrifol. A wnewch chi gefnogi’r apêl hon, os gwelwch yn dda, er mwyn gwarchod Eryri – i bawb, am byth