Cewch ddianc i dirwedd syfrdanol sydd sy’n llawn chwedlau a llen gwerin

Places to visit

Map Loading...

Darganfod ein lleoedd

Mwynhau Eryri i’r eithaf

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

Ceidwad â chaib yn trwsio’r llwybrau, Crib Ddeheuol yr Wyddfa yn y cefndir.

Cyfle i roi ‘help llaw’ i lwybrau Eryri

Cewch wybod sut y gallwch chi roi ‘help llaw’ a dod yn rhan o’r tîm sy’n gweithio i sicrhau nad yw ein cynefinoedd mynyddig gwerthfawr yn cael eu difrodi trwy erydiad.

Upcoming events

Carneddau and Glyderau

Pitch in at Llyn Dinas

Sat 06 Apr 2019
09:00-15:00
Enjoy spectacular views of the Nant Gwynant valley whilst helping to maintain footpaths near Llyn Dinas.
Bodnant Garden

Owl pellet dissection

Mon 15 Apr 2019
12:00-15:00
What do owls eat? Find out during this drop in session with local expert Becky
Tŷ Mawr Wybrnant

Ty Mawr Wybrnant Easter Egg Hunt

Mon 22 Apr 2019
12:00-16:00
See if you can forage for signs of spring and find the woodland creatures emerging from a long winter. Search high and low for all the animals on the puzzle trail to receive your Cadbury chocolate prize.
Carneddau and Glyderau

Pitch in at Pen yr Ole Wen

Sat 06 Jul 2019
09:00-15:00
Discover fantastic scenery and help carry out much needed repair work in the area.
Carneddau and Glyderau

Pitch in at Aberglaslyn and Bryn Du

Sat 05 Oct 2019
09:00-15:00
Discover fantastic scenery and help carry out much needed repair work in the area.

Ein gwaith

Trees planted at 90 degrees to slope at Dyffryn Mymbyr, Gwynedd

Meddyliwch fel dafad… er mwyn plannu coeden

Cynllun plannu coed cyffrous ac ychydig bach yn wahanol. Dewch i weld sut mae ein gwirfoddolwyr yn defnyddio technegau newydd i blannu coed yn Eryri.

Carrog, Cwm Penmachno, Betws y Coed, Conwy, North Wales

Fferm Carrog i'w osod 

Rydym yn chwilio am denant i Fferm Carrog, Penmachno. Mae’r fferm yn cynnwys 20.69ha o dir ynghyd â 10.56ha o dir pori sydd â chanllawiau cadwraethol, yn ogystal â ffermdy 3 ystafell ac adeiladau allanol. Dyddiad cau ar gyfer tendrau 20 o Fai, 2019

Gwlad o chwedlau

Cyfrannwch

Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn drwsio rhai o lwybrau pwysicaf Eryri sydd bellach mewn cyflwr difrifol. A wnewch chi gefnogi’r apêl hon, os gwelwch yn dda, er mwyn gwarchod Eryri – i bawb, am byth