Tirwedd syfrdanol sydd sy’n llawn chwedlau a llen gwerin

Places to visit

Map Loading...
Close-up of a magnolia tree in bloom in Wales.

Gwybodaeth pwysig 

Ar hyn o bryd mae ein gerddi, ardaloedd awyr agored, bythynnod gwyliau a rhai o wasanaethau bwyd a diod tecawê yng Nghymru ar agor i drigolion Cymru. Yn unol â'r newidiadau mwyaf diweddar, byddwn hefyd yn croesawu ymwelwyr yn ôl o weddill y Deyrnas Unedig o 12 Ebrill, a byddwn yn dechrau ailagor rhai o'n siopau. Mae gwybodaeth am sut i archebu'ch ymweliad ar gael ar dudalennau gwe a gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.

Ein lleoedd

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

Aerial view of four rangers planting tree saplings with guards in a wet field with Moel Hebog and woodland in the distance

Coetir newydd yn gwreiddio yn Eryri 

Mae plannu coed wedi cychwyn yn Eryri'r gaeaf hwn i helpu i greu cartref newydd i fyd natur a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Gwlad o chwedlau

Cyfrannwch

Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn drwsio rhai o lwybrau pwysicaf Eryri sydd bellach mewn cyflwr difrifol. A wnewch chi gefnogi’r apêl hon, os gwelwch yn dda, er mwyn gwarchod Eryri – i bawb, am byth