Cewch ddianc i dirwedd syfrdanol sydd sy’n llawn chwedlau a llen gwerin

Places to visit

Map Loading...
Llyn Idwal a’r Garn ag eira ar ei chopa

Mannau gorau Eryri i grwydro yn y gaeaf 

Gafaelwch yn eich côt, esgidiau cerdded a fflasg o de poeth cyn mynd allan am un o'n teithiau cerdded y gaeaf hwn.

Darganfod ein lleoedd

Mwynhau Eryri i’r eithaf

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

Ein gwaith

Trees planted at 90 degrees to slope at Dyffryn Mymbyr, Gwynedd

Meddyliwch fel dafad… er mwyn plannu coeden

Cynllun plannu coed cyffrous ac ychydig bach yn wahanol. Dewch i weld sut mae ein gwirfoddolwyr yn defnyddio technegau newydd i blannu coed yn Eryri.

Golwg agos dros ysgwydd y Ceidwad yn edrych ar Feibl Cymru 1588 yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Eryri

Cynllun trydan dŵr bach yn amddiffyn y Beibl Cymraeg hynaf

Dysgwch am sut mae technoleg newydd yn caniatáu inni amddiffyn Beibl prin yn fwy cynaliadwy.

Gwlad o chwedlau

Cyfrannwch

Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn drwsio rhai o lwybrau pwysicaf Eryri sydd bellach mewn cyflwr difrifol. A wnewch chi gefnogi’r apêl hon, os gwelwch yn dda, er mwyn gwarchod Eryri – i bawb, am byth