Cewch ddianc i dirwedd syfrdanol sydd sy’n llawn chwedlau a llen gwerin

Places to visit

Map Loading...

Darganfod ein lleoedd

Mwynhau Eryri i’r eithaf

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

Ceidwad â chaib yn trwsio’r llwybrau, Crib Ddeheuol yr Wyddfa yn y cefndir.

Cyfle i roi ‘help llaw’ i lwybrau Eryri

Cewch wybod sut y gallwch chi roi ‘help llaw’ a dod yn rhan o’r tîm sy’n gweithio i sicrhau nad yw ein cynefinoedd mynyddig gwerthfawr yn cael eu difrodi trwy erydiad.

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events in this location.

Ein gwaith

Trees planted at 90 degrees to slope at Dyffryn Mymbyr, Gwynedd

Meddyliwch fel dafad… er mwyn plannu coeden

Cynllun plannu coed cyffrous ac ychydig bach yn wahanol. Dewch i weld sut mae ein gwirfoddolwyr yn defnyddio technegau newydd i blannu coed yn Eryri.

Carrog, Cwm Penmachno, Betws y Coed, Conwy, North Wales

Fferm Carrog i'w osod 

Rydym yn chwilio am denant i Fferm Carrog, Penmachno. Mae’r fferm yn cynnwys 20.69ha o dir ynghyd â 10.56ha o dir pori sydd â chanllawiau cadwraethol, yn ogystal â ffermdy 3 ystafell ac adeiladau allanol. Dyddiad cau ar gyfer tendrau 20 o Fai, 2019

Gwlad o chwedlau

Cyfrannwch

Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn drwsio rhai o lwybrau pwysicaf Eryri sydd bellach mewn cyflwr difrifol. A wnewch chi gefnogi’r apêl hon, os gwelwch yn dda, er mwyn gwarchod Eryri – i bawb, am byth