Cewch ddianc i dirwedd syfrdanol sydd sy’n llawn chwedlau a llen gwerin

Places to visit

Map Loading...
Autumn leaves

Gwybodaeth pwysig 

Rydym yn falch o’ch hysbysu ein bod yn ailagor ein lleoedd yng Nghymru o ddydd Llun 9 Tachwedd yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. O dan ddeddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru, mae ein lleoedd ar agor i drigolion Cymru yn unig ac i grwpiau o bedwar neu lai (ac eithrio plant o dan 11 oed) oni bai eu bod yn dod o'r un cartref.

Oak leaves on a branch

Diweddariad pwysig ar ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru 

Mae deddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru ynghylch a Hawliau Tramwy a Mynediad bellach wedi dod i rym. Gallwch ddarllen mwy am hyn yma. Gwiriwch yn ôl am ddiweddariadau a gwybodaeth am ba lefydd sydd wedi cael eu heffeithio.

Darganfod ein lleoedd

Mwynhau Eryri i’r eithaf

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

Ein gwaith

Trees planted at 90 degrees to slope at Dyffryn Mymbyr, Gwynedd

Meddyliwch fel dafad… er mwyn plannu coeden

Cynllun plannu coed cyffrous ac ychydig bach yn wahanol. Dewch i weld sut mae ein gwirfoddolwyr yn defnyddio technegau newydd i blannu coed yn Eryri.

Golwg agos dros ysgwydd y Ceidwad yn edrych ar Feibl Cymru 1588 yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Eryri

Cynllun trydan dŵr bach yn amddiffyn y Beibl Cymraeg hynaf

Dysgwch am sut mae technoleg newydd yn caniatáu inni amddiffyn Beibl prin yn fwy cynaliadwy.

Gwlad o chwedlau

Cyfrannwch

Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn drwsio rhai o lwybrau pwysicaf Eryri sydd bellach mewn cyflwr difrifol. A wnewch chi gefnogi’r apêl hon, os gwelwch yn dda, er mwyn gwarchod Eryri – i bawb, am byth