Cewch ddianc i dirwedd syfrdanol sydd sy’n llawn chwedlau a llen gwerin

Places to visit

Map Loading...
Girl walking up the footpath at Llyn Ogwen

10 diwrnod chwedlonol yng Ngogledd Orllewin Cymru 

Teithiwch ar draws diroedd chwedlonol Gogledd Orllewin Cymru'r haf hwn. Dewch i ddarganfod 10 diwrnod chwedlonol i'w mwynhau allan gyda'ch teulu, yn amrywio o chwilio am wiwerod coch ym Mhlas Newydd i fynd ar drywydd dreigiau yn Ninas Emrys. Mae eich taith yn aros amdanoch...

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

Darganfod ein lleoedd

Mwynhau Eryri i’r eithaf

Gweithgareddau dan arweiniad ein tîm ar draeth Llanbedrog, Pen Llŷn

Digwyddiadau yn Eryri a Llŷn 

Ymunwch â ni ynghanol bryniau Eryri neu ar hyd arfordir Llŷn lle bydd digwyddiadau gwych ar gyfer y teulu cyfan.

Gwlad o chwedlau

Our work

Cyfrannwch

Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn drwsio rhai o lwybrau pwysicaf Eryri sydd bellach mewn cyflwr difrifol. A wnewch chi gefnogi’r apêl hon, os gwelwch yn dda, er mwyn gwarchod Eryri – i bawb, am byth