Benrhyn o cildraethau cysgodol, traethau mawr eang a diwylliant cyfoethog

Places to visit

Map Loading...
A pink rose

Gwybodaeth pwysig 

Rydyn ni’n edrych ymlaen i’ch croesawi chi i’r lleodd y gofalwn amdanynt ar draws Cymru. Os gwelwch yn dda gwiriwch dudalen we yr eiddo perthnasol am y wybodaeth ddiweddaraf pan yn cynllunio eich ymweliad.

Walk the Wales Coastal Path to Porth Meudwy

Teithiau cerdded arfordirol Llŷn

Pe bai chi'n lapio'n gynnes ac yn mentro allan mewn tywydd oer, neu'n mynd am dro hamddenol ar ddiwrnod cynnes o haf. Rydych chi'n sicr o deimlo eich bod wedi'ch adfywio a'ch bywiogi gan un o'n teithiau cerdded arfordirol.

Beth sy’n gwneud Llŷn mor arbennig?

Ein gwaith
View west from Penrhyn Mawr, towards Braich-y-Pwll and Mynydd Anelog, Llyn Peninsula, North Wales

Ffermio ar gyfer dyfodol Llŷn - Prosiect Talu am Ganlyniadau  

Byddwn yn cydweithio’n agos â’n tenantiaid i ddatblygu a threialu dull newydd o ffermio mewn ffordd sy’n gydnaws â natur.

Bythynnod clyd
Bwthyn Moryn yn Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Dewch i aros gyda ni ar Ben Llŷn 

Gyda’i draethau tywod braf, moroedd disglair ac awyr las, mae Penrhyn Llŷn yn ardal hyfryd. Dewch i aros yn un o’n bythynnod gwyliau a chrwydro’r ardal arbennig hon wrth eich pwysau.