Golygfa o Fwthyn Moryn, Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Crwydrwch benrhyn o cildraethau cysgodol, traethau mawr eang a diwylliant cyfoethog

Places to visit

Map Loading...
Close-up of an oakleaf

Diweddariad Coronafeirws  

Erbyn diwedd dydd Mawrth 24 Mawrth, byddwn yn cau ein holl feysydd parcio i gyfyngu ymhellach ar ledaeniad coronafirws. Mae hyn yn dilyn y penderfyniad ar y penwythnos i gau ein parciau a'n gerddi yn ychwanegol at ein tai, siopau a chaffis. Rydym yn annog pobl i aros yn lleol ac arsylwi ar bellter cymdeithasol. Peidiwch â theithio.

Oak leaves on a branch

Diweddariad pwysig ar ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru 

Mae deddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru ynghylch a Hawliau Tramwy a Mynediad bellach wedi dod i rym. Gallwch ddarllen mwy am hyn yma. Gwiriwch yn ôl am ddiweddariadau a gwybodaeth am ba lefydd sydd wedi cael eu heffeithio.

Dewch i ganfod ein heiddo

Dewch i grwydro’r glannau

Anturiaethau’r arfordir

Dilynwch y llwybr

Beth sy’n gwneud Llŷn mor arbennig?

Ein gwaith
View west from Penrhyn Mawr, towards Braich-y-Pwll and Mynydd Anelog, Llyn Peninsula, North Wales

Ffermio er budd byd natur ar Llŷn 

Byddwn yn cydweithio’n agos â’n tenantiaid i ddatblygu a threialu dull newydd o ffermio mewn ffordd sy’n gydnaws â natur.

Bythynnod clyd
Bwthyn Moryn yn Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Dewch i aros gyda ni ar Ben Llŷn 

Gyda’i draethau tywod braf, moroedd disglair ac awyr las, mae Penrhyn Llŷn yn ardal hyfryd. Dewch i aros yn un o’n bythynnod gwyliau a chrwydro’r ardal arbennig hon wrth eich pwysau.