The view down to Porthdinllaen and across Llŷn Peninsula

Crwydrwch benrhyn o cildraethau cysgodol, traethau mawr eang a diwylliant cyfoethog

Places to visit

Map Loading...
Girl walking up the footpath at Llyn Ogwen

10 diwrnod chwedlonol yng Ngogledd Orllewin Cymru 

Teithiwch ar draws diroedd chwedlonol Gogledd Orllewin Cymru'r haf hwn. Dewch i ddarganfod 10 diwrnod chwedlonol i'w mwynhau allan gyda'ch teulu, yn amrywio o chwilio am wiwerod coch ym Mhlas Newydd i fynd ar drywydd dreigiau yn Ninas Emrys. Mae eich taith yn aros amdanoch...

Dewch i ganfod ein heiddo

Dewch i grwydro’r glannau

Beth sydd ymlaen?
Gweithgareddau dan arweiniad ein tîm ar draeth Llanbedrog, Pen Llŷn

Digwyddiadau yn Eryri a Llŷn 

Ymunwch â ni ynghanol bryniau Eryri neu ar hyd arfordir Llŷn lle bydd digwyddiadau gwych ar gyfer y teulu cyfan.

Anturiaethau’r arfordir

Dilynwch y llwybr

Beth sy’n gwneud Llŷn mor arbennig?

Bythynnod clyd
Bwthyn Moryn yn Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Dewch i aros gyda ni ar Ben Llŷn 

Gyda’i draethau tywod braf, moroedd disglair ac awyr las, mae Penrhyn Llŷn yn ardal hyfryd. Dewch i aros yn un o’n bythynnod gwyliau a chrwydro’r ardal arbennig hon wrth eich pwysau.

Cyfrannwch heddiw

Mae’n costio £3000 y flwyddyn i ofalu am 1 milltir o arfordir Cymru.