The view down to Porthdinllaen and across Llŷn Peninsula

Crwydrwch benrhyn o cildraethau cysgodol, traethau mawr eang a diwylliant cyfoethog

Places to visit

Map Loading...

Dewch i ganfod ein heiddo

Dewch i grwydro’r glannau

Dilynwch y llwybr

Beth sy’n gwneud Llŷn mor arbennig?

Helpwch ofalu am arfordir Cymru
Richard Neale, rheolwr prosiect ymrwymiad arfordirol Cymru, a Peter Hill, ein yMOROLwr yn Nhywyn y Fach, Llŷn

Yn galw MORLINofalwyr 

Mae ein glannau eich hangen CHI! Byddwch yn ddolen yn y gadwyn ddynol o warchodwyr arfordir Cymru

Bythynnod clyd
Bwthyn Moryn yn Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Dewch i aros gyda ni ar Ben Llŷn 

Gyda’i draethau tywod braf, moroedd disglair ac awyr las, mae Penrhyn Llŷn yn ardal hyfryd. Dewch i aros yn un o’n bythynnod gwyliau a chrwydro’r ardal arbennig hon wrth eich pwysau.

Cyfrannwch heddiw

Mae’n costio £3000 y flwyddyn i ofalu am 1 milltir o arfordir Cymru.