The view down to Porthdinllaen and across Llŷn Peninsula

Crwydrwch benrhyn o cildraethau cysgodol, traethau mawr eang a diwylliant cyfoethog

Places to visit

Map Loading...
Father Christmas and his elf at Plas yn Rhiw

Penwythnos Nadoligaidd ym Mhlas yn Rhiw

Beth am osgoi torfeydd y stryd fawr ac ymuno efo ni am benwythnos Nadolig traddodiadol ym Mhlas yn Rhiw. Dewch i gwrdd â Siôn Corn a helpwch i addurno’r goeden Nadolig dymuniadau, dilynwch y llwybr Nadoligaidd a llawer mwy.....

Dewch i ganfod ein heiddo

Dewch i grwydro’r glannau

Beth sydd ymlaen?
Gweithgareddau dan arweiniad ein tîm ar draeth Llanbedrog, Pen Llŷn

Digwyddiadau yn Eryri a Llŷn 

Ymunwch â ni ynghanol bryniau Eryri neu ar hyd arfordir Llŷn lle bydd digwyddiadau gwych ar gyfer y teulu cyfan.

Anturiaethau’r arfordir

Dilynwch y llwybr

Beth sy’n gwneud Llŷn mor arbennig?

Bythynnod clyd
Bwthyn Moryn yn Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Dewch i aros gyda ni ar Ben Llŷn 

Gyda’i draethau tywod braf, moroedd disglair ac awyr las, mae Penrhyn Llŷn yn ardal hyfryd. Dewch i aros yn un o’n bythynnod gwyliau a chrwydro’r ardal arbennig hon wrth eich pwysau.

Cyfrannwch heddiw

Mae’n costio £3000 y flwyddyn i ofalu am 1 milltir o arfordir Cymru.