Benrhyn o cildraethau cysgodol, traethau mawr eang a diwylliant cyfoethog

Places to visit

Map Loading...
Winter leaves

Gwybodaeth pwysig 

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru o dan cynllun Lefelau Rhybudd Covid-19, mae ein holl leoedd yng Nghymru ar gau ar hyn o bryd fel rhan o'r ymdrech genedlaethol i ddod â choronafirws dan reolaeth. Diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr, ymwelwyr a chymunedau lleol yw ein blaenoriaeth o hyd a byddwn yn parhau i ddilyn cyfyngiadau Llywodraeth Cymru. Rydym yn annog pawb i ddilyn y cyfyngiadau diweddaraf ac aros adre. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl pan fyddwn yn gallu.

Beth sy’n gwneud Llŷn mor arbennig?

Ein gwaith
View west from Penrhyn Mawr, towards Braich-y-Pwll and Mynydd Anelog, Llyn Peninsula, North Wales

Ffermio ar gyfer dyfodol Llŷn - Prosiect Talu am Ganlyniadau  

Byddwn yn cydweithio’n agos â’n tenantiaid i ddatblygu a threialu dull newydd o ffermio mewn ffordd sy’n gydnaws â natur.

Bythynnod clyd
Bwthyn Moryn yn Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Dewch i aros gyda ni ar Ben Llŷn 

Gyda’i draethau tywod braf, moroedd disglair ac awyr las, mae Penrhyn Llŷn yn ardal hyfryd. Dewch i aros yn un o’n bythynnod gwyliau a chrwydro’r ardal arbennig hon wrth eich pwysau.