Benrhyn o cildraethau cysgodol, traethau mawr eang a diwylliant cyfoethog

Places to visit

Map Loading...
Close-up of a magnolia tree in bloom in Wales.

Gwybodaeth pwysig 

Rydym wedi ailagor ein gerddi, ardaloedd awyr agored, bythynnod gwyliau, rhai siopau a gwasanaethau bwyd a diod tecawê yng Nghymru. Mae gwybodaeth am sut i archebu'ch ymweliad ar gael ar dudalennau gwe a gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.

Golygfa o draeth Porthor, Penrhyn Llŷn, Cymru

Cyfle i weithio yn Llŷn 

Dewch yn rhan o'r tîm yn Llŷn, lle mae gennym ddetholiad o gyfleoedd swyddi ar gael.

Beth sy’n gwneud Llŷn mor arbennig?

Ein gwaith
View west from Penrhyn Mawr, towards Braich-y-Pwll and Mynydd Anelog, Llyn Peninsula, North Wales

Ffermio ar gyfer dyfodol Llŷn - Prosiect Talu am Ganlyniadau  

Byddwn yn cydweithio’n agos â’n tenantiaid i ddatblygu a threialu dull newydd o ffermio mewn ffordd sy’n gydnaws â natur.

Bythynnod clyd
Bwthyn Moryn yn Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Dewch i aros gyda ni ar Ben Llŷn 

Gyda’i draethau tywod braf, moroedd disglair ac awyr las, mae Penrhyn Llŷn yn ardal hyfryd. Dewch i aros yn un o’n bythynnod gwyliau a chrwydro’r ardal arbennig hon wrth eich pwysau.