Golygfa o Fwthyn Moryn, Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Crwydrwch benrhyn o cildraethau cysgodol, traethau mawr eang a diwylliant cyfoethog

Places to visit

Map Loading...
Autumn leaves

Gwybodaeth pwysig 

Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru a chloi ‘cyfnod atal byr’, bydd ein holl leoedd yng Nghymru yn cau dros dro o ddydd Sadwrn 24 Hydref i ddydd Llun 9 Tachwedd i gyfyngu ar ledaeniad coronafirws. Rydym yn annog pobl i ddilyn deddfwriaeth y llywodraeth, aros gartref a pheidio â theithio ar yr adeg hon. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl pan fyddwn yn gallu.

Dewch i ganfod ein heiddo

Dewch i grwydro’r glannau

Anturiaethau’r arfordir

Dilynwch y llwybr

Beth sy’n gwneud Llŷn mor arbennig?

Ein gwaith
View west from Penrhyn Mawr, towards Braich-y-Pwll and Mynydd Anelog, Llyn Peninsula, North Wales

Ffermio ar gyfer dyfodol Llŷn - Prosiect Talu am Ganlyniadau  

Byddwn yn cydweithio’n agos â’n tenantiaid i ddatblygu a threialu dull newydd o ffermio mewn ffordd sy’n gydnaws â natur.

Bythynnod clyd
Bwthyn Moryn yn Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Dewch i aros gyda ni ar Ben Llŷn 

Gyda’i draethau tywod braf, moroedd disglair ac awyr las, mae Penrhyn Llŷn yn ardal hyfryd. Dewch i aros yn un o’n bythynnod gwyliau a chrwydro’r ardal arbennig hon wrth eich pwysau.