Golygfa o Fwthyn Moryn, Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Crwydrwch benrhyn o cildraethau cysgodol, traethau mawr eang a diwylliant cyfoethog

Places to visit

Map Loading...
Family walking dogs

Diweddariad Coronafeirws  

Rydyn ni'n ailagor y lleoedd rydych chi'n eu caru, yn raddol, yn ddiogel ac yn unol â chyngor y llywodraeth. Mae ein tai, gerddi a pharcdiroedd yn parhau i fod ar gau am y tro, yn unol â'r rheolau ynghylch lleoliadau â thocynnau. Ond rydyn ni'n agor rhai o'n meysydd parcio arfordir a chefn gwlad yn Lloegr, er mwyn i chi fynd allan i fannau gwyrdd. Bydd angen i chi archebu ar gyfer rhai ohonyn nhw. Am y tro, mae'n rhaid i bob maes parcio yng Nghymru a Gogledd Iwerddon aros ar gau ar gyngor y llywodraeth. Darllenwch yr erthygl hon i ddarganfod beth sy'n agored, sut y gallwch ymweld, a beth i'w ddisgwyl o'ch ymweliad.

Dewch i ganfod ein heiddo

Dewch i grwydro’r glannau

Anturiaethau’r arfordir

Dilynwch y llwybr

Beth sy’n gwneud Llŷn mor arbennig?

Ein gwaith
View west from Penrhyn Mawr, towards Braich-y-Pwll and Mynydd Anelog, Llyn Peninsula, North Wales

Ffermio ar gyfer dyfodol Llŷn - Prosiect Talu am Ganlyniadau  

Byddwn yn cydweithio’n agos â’n tenantiaid i ddatblygu a threialu dull newydd o ffermio mewn ffordd sy’n gydnaws â natur.

Bythynnod clyd
Bwthyn Moryn yn Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Dewch i aros gyda ni ar Ben Llŷn 

Gyda’i draethau tywod braf, moroedd disglair ac awyr las, mae Penrhyn Llŷn yn ardal hyfryd. Dewch i aros yn un o’n bythynnod gwyliau a chrwydro’r ardal arbennig hon wrth eich pwysau.