Datganiad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gynnig ynni dŵr Afon Conwy

Pentref Ysbyty Ifan a thir fferm, Eryri

Diolch am gysylltu â ni ynglŷn am gynllun arfaethedig RWE Innogy UK ar gyfer gwaith ynni dŵr ar Afon Conwy.

Rydym wedi cael cadarnhad gan Cyfoeth Naturiol Cymru, fel yr ymgynghorai statudol ar gyfer cynnig RWE, ac fel y corff llywodraeth sy'n gyfrifol am ddiogelu'r amgylchedd a'i adnoddau naturiol, eu bod wedi sgrinio'r effeithiau arfaethedig ar y Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), Rhywogaethau Gwarchodedig, Tirweddau Gwarchodedig, llygredd amgylcheddol, ynghyd â mynediad, a hyd yma nid ydynt wedi gwrthwynebu'r cynllun.

Hefyd y bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, yn unol â'i bwrpas craidd a'i ddyletswydd statudol, yn asesu effeithiau cymdeithasol ac economaidd y cynnig hwn gan RWE Innogy.

Os hoffech gael gwybod mwy ynglŷn â'n polisi ynni, ewch yma
Ac i gael gwybod beth yw barn Cyfoeth Naturiol Cymru am y cynnig, ewch yma