Digwyddiadau a gweithgareddau’r Nadolig yn Sir Benfro

Young boy decorating a Christmas tree

Dathlwch dymor yr Ŵyl ac ewch i hwyl ysbryd y Nadolig gyda’n dewis o ddigwyddiadau gaeafol 2017 yn Sir Benfro.

Siopa Nadolig yng Nghanolfan Ymwelwyr a Siop Tyddewi.

Trwy gydol mis Tachwedd a Rhagfyr 

Rhowch rodd arbennig i rywun annwyl wrth roi basgedaid Nadolig fendigedig o siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Dewiswch o blith ein hamrywiaeth o fasgedi llawn parod neu llenwch fasged bersonol gyda’ch dewis chi o gynnyrch. Ymhlith y dewisiadau poblogaidd mae basgedi bwyd melys a sawrus, nwyddau da i’r cartref neu gynnyrch sebon a phersawr.

Ffair Aeaf Colby

18-19 Tachwedd 2017, 10am-4pm

Ewch i hwyl tymhorol a dechreuwch eich siopa Nadolig gyda ni yn y ffair aeaf flynyddol. Dewch i sbrotian a mwynhau amrywiaeth o stondinau sy’n cynnig celf a chrefft lleol a nwyddau o waith cartref.

Mynediad am ddim

Cinio Nadolig yn Stagbwll

Dydd Sadwrn Rhagfyr 2 2017, o 7pm

Dechreuwch y Nadolig yn Stagbwll gyda’n cinio nos traddodiadol pedwar cwrs a DJ yn diddanu.

£19.95 am ginio pedwar cwrs, £24 y pen am lety. Rhaid archebu lle, cysylltwch â 01646 623110 am fwy o wybodaeth.

Nadolig traddodiadol yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd

O Rhagfyr 9 2017 (penwythnosau’n unig, 11am-3pm)

Camwch nôl drwy’r canrifoedd a dathlwch dymor yr Ŵyl yn null y 1500’au yn y tŷ hanesyddol hwn. Dysgwch fwy am 12 dydd y Nadolig, beth fyddai pobl yn ei fwyta a sut fyddai pobl yn dathlu yng nghyfnod y Tuduriaid.

Digwyddiad am ddim, ond rhaid talu tâl mynediad arferol.

Ffair Nadolig yn Fferm Southwood

Dydd Sadwrn Rhagfyr 9 2017, 10.30am-4pm

Dathlwch dymor yr Ŵyl yn Southwood; dewch o hyd i’r trimins bach perffaith a danteithion Nadolig munud olaf o gwmpas tai allan y fferm o’r 19eg ganrif.

Digwyddiad am ddim, derbynnir rhoddion gyda diolch. Dysgwch fwy am ein Ffair Nadolig yn Fferm Southwood.

Ras Hwyl yn Stagbwll

Dydd Sul Rhagfyr 17 2017, o 10.15am

Llosgwch galorïau’r Nadolig gyda ras hwyl o gwmpas ystâd Stagbwll; dewiswch rhwng gwneud 1.5 milltir, 3 milltir neu 6 milltir. Bydd lluniaeth ar gael yn Nhŷ Te y Tŷ Cychod wedyn.

Digwyddiad am ddim, pawb i gyfarfod yng Nghei Stagbwll

Twymwch yn braf ar ras hwyl yr ŵyl
Ymwelwyr yn mwynhau ras hwyl yr ŵyl
Twymwch yn braf ar ras hwyl yr ŵyl