Digwyddiadau a gweithgareddau’r Nadolig yn Sir Benfro

Young boy decorating a Christmas tree

Dathlwch dymor yr Ŵyl ac ewch i hwyl ysbryd y Nadolig gyda’n dewis o ddigwyddiadau gaeafol 2019 yn Sir Benfro.

Uchafbwyntiau’r dathlu

Gwyliau yn Sir Benfro
Tu fas i fwthyn Treleddyd Fawr

Lleoedd i aros yn Sir Benfro 

Os ydych chi’n chwilio am hoe fach yn Sir Benfro, beth am drio un o fythynnod gwyliau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Dewch ‘mlaen – mae’r croeso’n gynnes.