Gwybodaeth ar gyfer cyflenwyr lleol yng Nghymru

Visitors and retail assistant in National Trust shop

Rydym yn chwilio am gynhyrchion lleol newydd a chyffrous sy’n cynrychioli ffabrig Cymru a chreadigrwydd y wlad i ystyried eu gwerthu yn ein siopau.

Mae gennym siopau o bob lliw a llun ledled y wlad – yn amrywio o draethau a lleoliadau arfordirol i gestyll a phlastai, ac rydym eisiau cynnig pethau gwahanol i ymwelwyr ym mhob un. Yr un peth sy’n sail i’n holl siopau yw bod pob ceiniog sy’n cael ei gwario ynddynt yn mynd i gefnogi gwaith cadwraeth parhaus.

Rydym yn chwilio am eitemau sydd wedi’u cynhyrchu’n lleol nad ydynt ar gael i’w prynu’n eang mewn mannau eraill. Dyma’r drydedd alwad flynyddol am gyflenwyr, ac rydym wedi cyflwyno rhai casgliadau newydd gwych. Eleni rydym yn chwilio’n benodol am gynnyrch o’r ardaloedd isod i’w stocio o Wanwyn 2020. Byddwn yn ystyried ceisiadau gan gyflenwyr/cynhyrchion mewn ardaloedd eraill.

  • Ynys Môn – mêl, coedwriaeth, cerameg, gwydr, gemwaith, eitemau’r ardd
  • Gwynedd – mêl, cerameg, cynnyrch llechi, coedwriaeth
  • Gogledd-ddwyrain Cymru, Wrecsam – mêl, llwyau caru, nwyddau ystafell ymolchi, gemwaith, rhoddion
  • Powys – blancedi a chynhyrchion gwlân Cymreig, coedwriaeth gan gynnwys darnau mwy o faint
  • Cofroddion Cymreig sydd wedi’u gwneud yng Nghymru

Fel elusen gadwraeth, mae’n hynod bwysig fod ein cyflenwyr newydd a chreadigol yn bodloni ein hethos a’n dyheadau drwy ein brand a’n safonau cyrchu cynaliadwy. Dyma ein rhestr o safonau cyrchu. Sicrhewch eich bod wedi darllen y rhain a chwblhau eich ffurflen yn ôl yr angen i sicrhau y gallwn fodloni’r safonau angenrheidiol. Bydd angen i bob cyflenwr bwyd a diod gwblhau proses achredu bellach.

Rydym yn cynnal cyfres o gyfarfodydd prynu’n lleol lle gwahoddir cyflenwyr sy’n bodloni’r meini prawf i arddangos eu cynhyrchion. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflenni yw 15 Medi 2019. Bydd y cyflenwyr hynny sy’n cael eu dewis ar gyfer y sioeau arddangos yn cael eu gwahodd i fynychu digwyddiad naill ai yng ngogledd neu dde Cymru. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses e-bostiwch welshlocalproduct@nationaltrust.org.uk. Yn y cyfamser, edrychwn ymlaen at gyflwyno cynnyrch Cymreig lleol newydd ar ein silffoedd.