Gwybodaeth ar gyfer cyflenwyr lleol yng Nghymru

A drawing of South Wales

Rydym yn chwilio am gynhyrchion lleol newydd a chyffrous sy’n cynrychioli ffabrig Cymru a chreadigrwydd y wlad i ystyried eu gwerthu yn ein siopau.

Rydym yn chwilio am eitemau unigryw sydd wedi’u cynhyrchu’n lleol - popeth o fwyd i grefftau nad ydynt ar gael i’w prynu’n eang mewn mannau eraill.
 
Fel sefydliad, rydym yn cydnabod ei bod hi’n bwysig rhoi’r dewis i’n hymwelwyr brynu cynhyrchion unigryw a lleol yn ein siopau. Mae’r cynhyrchion hyn hefyd yn ategu ac yn gwella profiad pobl o’r eiddo, felly rydym yn chwilio am gynhyrchion lleol newydd a chyffrous a ellir eu teilwra i gefnogi calendr rhaglenni’r eiddo gyda dyluniadau unigryw ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
 
Fel elusen gadwraeth, mae’n hynod bwysig fod y cyflenwyr newydd a chreadigol hyn yn bodloni ein hethos a’n dyheadau drwy ein brand a safonau caffael cynaliadwy. Dyma ein rhestr o safonau caffael. Sicrhewch eich bod wedi darllen y rhain a chwblhau eich ffurflen i sicrhau y gallwn fodloni’r safonau angenrheidiol. Bydd angen i bob cyflenwr bwyd a diod gwblhau proses achredu bellach.
 
Rydym yn cynnal cyfres o gyfarfodydd Prynu’n Lleol lle gwahoddir cyflenwyr sy’n bodloni ein meini prawf i arddangos eu cynhyrchion. Yn yr arddangosfa hon rydym yn chwilio am gynhyrchion i’w stocio yng ngwanwyn 2019. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r ffurflen yw 9 Hydref 2018. Byddwn wedyn yn cysylltu â chyflenwyr llwyddiannus i roi’r cyfle iddynt arddangos eu cynhyrchion mewn cyfarfod yng ngogledd neu dde Cymru. 
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses e-bostiwch welshlocalproduct@nationaltrust.org.uk. Yn y cyfamser, rydym yn edrych ‘mlaen i gyflwyno ein cynhyrchion Cymreig newydd ar ein silffoedd.