Gwybodaeth ar gyfer cyflenwyr lleol yng Nghymru

A drawing of South Wales

Mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yn chwilio am gynhyrchion lleol newydd a chyffrous sy’n cynrychioli gwead Cymru a chreadigrwydd y Cymry i’w hystyried ar gyfer eu gwerthu yn ein siopau.

Ry’n ni’n chwilio o ddifri’ am gynhyrchion lleol unigryw, sy’n cynnwys popeth o fwydydd i grefftwaith a wnaed yn lleol, sydd heb fod ar werth mewn llawer o fannau eraill.

Fel mudiad, ry’n ni’n sylweddoli pa mor bwysig i’n hymwelwyr yw cael y dewis i brynu cynhyrchion unigryw a lleol sydd wedi eu creu o fewn tafliad carreg i’n siopau, ac ry’n ni’n chwilio’n gyson am gynhyrchwyr newydd a chreadigol i gyd-weithio â nhw, sy’n cwrdd â’n dyheadau trwy ein safonau brandio ac olrhain.

Ry’n ni’n cynnal cyfres o gyfarfodydd prynu lleol lle gall cyflenwyr, sy’n cwrdd â’n meini prawf, gael eu gwahodd i ymuno a chyflwyno eu cynhyrchion. Bydd y cyfarfodydd hyn yn digwydd yn gynnar yn 2018, felly checiwch nôl yma am fanylion pellach am y broses ymgeisio a’r gwaith papur.

Diolch rhag blaen ac edrychwn ymlaen i’ch cyfarfod yn fuan.