Gwlyb a Gwyllt yng Nghymru

Cyfle i weld yr arfordir o bersbectif gwahanol. Caiacio, syrffio, arfordira, chwilota mewn pyllau llanw...mae yma rywbeth i bawb!

A group kayaking off Stackpole

Caiacio ac arfordira

Rhowch gynnig ar gaiacio ac arfordira o Gei Stagbwll. Gallwch ymuno â sesiynau dan arweiniad a phrofi arfordir Sir Benfro o wedd cwbl wahanol.

Placeholder Image

Caiacio, Craflwyn a Beddgelert 

Mae’r afon yng Ngheunant Aberglaslyn yn un Gradd 5 anodd. Mae’n afon ar gyfer yr arbenigwyr felly, a bydd yn denu padlwyr profiadol pan fydd lefel y dŵr yn iawn. Gall dechreuwyr roi cynnig ar ddŵr gwastad Llyn Gwynant a symud ymlaen i’r dyfroedd afon esmwyth rhwng y llyn hwn a Llyn Dinas. Oddi yno i Feddgelert, mae’r afon wedi’i graddio’n 2 a 3.

National Trust Surf Ambassador surfing at Sandy Mouth, Cornwall

Syrffio, Freshwater West 

Mae Ystâd Stagbwll yn gartref i rywfaint o’r arfordir mwyaf dramatig a rhai o’r traethau mwyaf delfrydol yn y DU. Mae ‘na gornel fach o’r nefoedd yma i unrhyw un sy’n dwlu ar lan y môr.

Menyw yn neidio i’r môr gyda grŵp arfordira

Arfordira, Abereiddi i Abermawr

Plymiwch i mewn a phrofwch lannau Sir Benfro o ongl gwbwl wahanol. Mae gwneud tipyn o sblash yn llawer mwy rhwydd a diogel dan ofal trefnwyr gweithgareddau lleol

Dyn yn caiacio ar hyd yr arfordir

Caiacio o gwmpas Penrhyn Tyddewi

Mas â’r rhwyfau, a mwynhewch arfordir Gogledd Sir Benfro mewn caiac. Dim ots os y’ch chi’n ddysgwr llwyr neu’n anturiaethwr profiadol, mae digon i’w ddarganfod.

Golygfa o draeth Porthor, Penrhyn Llŷn, Cymru

Syrffio, Porthor 

Pan fydd yr amodau’n addas gall Porthor gynnig gwledd i syrffwyr a chorff-fyrddwyr. Ym Morth Neigwl (dolen) y mae’r tonnau’n ymchwyddo fwyaf, ond pan fydd gormod o wynt o’r môr gall Porthor gynnig llecyn godidog a chysgodol i syrffio.