Lleoedd i aros yn Sir Benfro

Cewch gysgu’n drwm ac yn dawel mewn tai cysurus llawn cymeriad, sy’n ganolfannau perffaith ar gyfer darganfod Sir Benfro a chyrion gorllewinol Cymru.

Tu fas Y Cwms, bwthyn gwyliau yng Ngardd Goedwig Colby

Lleoedd i aros yng Ngardd Goediog Colby  

Yn nghanol dyffryn coediog Colby mae tri bwthyn gwyliau bach clyd sy’n berffaith ar gyfer gorffwyso wedi diwrnod o grwydro

Tu fas i fwthyn Treleddyd Fawr

Lleoedd i aros yng Ngogledd Sir Benfro  

Hwnt ac yma ar draws gogledd Sir Benfro fe ddewch o hyd i fythynnod gwyliau hyfryd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Cewch fwynhau golygfeydd arfordirol, llwybrau cerdded ar fin y dŵr a digonedd o hanes difyr.

Mwynhewch olygfeydd arfordirol o Feudy 2

Lleoedd i aros yn Stagbwll 

Cysgwch yn dawel yn Stagbwll; mae ein bythynnod gwyliau yn cynnig llety bendigedig ac yn ganolfannau perffaith er mwyn crwydro a darganfod Sir Benfro