Lleoliadau priodas yng Nghymru

Dywedwch ‘Gwnaf’ mewn steil mewn priodas neu bartneriaeth sifil yn un o’n safleoedd yng Nghymru.

Aberdulais wedding photographs - image by waterfall

Aberdulais, Castell Nedd 

Mae’r golygfeydd dramatig yn Aberdulais, a’i raeadr ewynnog, yn gefnlen berffaith ar gyfer ffotograffau priodas. Dim ots pa adeg o’r flwyddyn, mae natur hardd o’ch cwmpas – cennin Pedr a chlychau glas yn y gwanwyn, blodau gwyllt yn yr haf a dail y coed yn llachar yn yr hydref.

Pâr priod newydd ar Deras y Gamlas yng Ngardd Bodnant, Conwy

Gardd Bodnant, Conwy 

O ddewis lleoliad hanesyddol Melin Pin ar gyfer eich seremoni sifil, cewch fwynhau gweld y terasau Eidalaidd yn erbyn cefndir gwefreiddiol y mynyddoedd. Mae yna 80 erw yn rhagor o’r ardd fyd-enwog hon hefyd i ysbrydoli ffotograffau priodas perffaith.

Priodasferch a phriodfab yn cusanu o flaen Tŷ Newton

Dinefwr, Sir Gaerfyrddin 

Mae tŷ hanesyddol Tŷ Newton yn cynnig lleoliad urddasol ar gyfer seremonïau sifil, a’r tirwedd o gwmpas, yn null Capability Brown, yn cynnig digon o gyfleoedd i dynnu lluniau priodas hardd.

Erddig tulips on the parterre

Erddig, Wrecsam 

Gyda sioe newydd o liw ym mhob tymor, mae tir y plas hwn yn cynnig cyfleoedd hudolus i dynnu lluniau eich priodas, naill ai yn y gerddi ffurfiol neu ar barcdir ehangach yr ystâd.

Gŵr a gwraig yn cusanu o flaen y Tŷ Crwn yn y Cymin, Sir Fynwy, Cymru

Kymin, Sir Fynwy 

Unwaith, fe fu’r Tŷ Crwn Sioraidd yn lletya’r cariadon enwog, Yr Arglwydd Nelson a’r Fonesig Hamilton. Bellach, mae’n lleoliad diddos gyda golygfeydd gwefreiddiol mor bell â Bannau Brycheiniog, ac yn fan perffaith ar gyfer priodasau llai o faint.

Llanerchaeron, Ceredigion 

Dewiswch rhwng seremoni sifil yng nghwrt cain y villa Sioraidd hwn, neu mewn marquee ar y lawnt, a’r cyfan wedi ei leoli mewn parcdir hardd yng nghanol naws gynnes cefn gwlad Cymru.

Bride from side view in Georgian house with portrait on wall

Weddings 

From castles and ruins, to abbeys and even pubs, we have a wonderful selection of venues for your wedding day.