Eirlysiau yng Nghymru

Yr eirlys (y lili wen fach) ydy un o’r bylbiau cyntaf i flodeuo wedi hirlwm y gaeaf, yn arwydd i’n llonni bod y gwanwyn ar ei ffordd. Yn blodeuo rhwng Ionawr a Mawrth, nodwch arwyddion cynta’r gwanwyn a byddwch yn barod wrth i natur ddeffro’n raddol o’i thrwmgwsg yn ein mannau arbennig yng Nghymru.

Teulu yn plannu eirlysiau

Gardd Bodnant, Conwy 

Yn y gwanwyn cynnar, mae eirlysiau yn llewyrchu o gwmpas Gardd Bodnant i gyd, ond mae’r brif sioe yn yr Hen Barc ym mis Chwefror pan fydd y ddôl yn garped gwyn. Dros y bum mlynedd ddiwethaf mae ymwelwyr wedi bod yn helpu’r garddwyr i blannu 20,000 o fylbiau yn ychwaneg bob blwyddyn, ac fe allwch chi ymuno eto yn ystod yr hanner tymor.

Teulu yn cerdded llwybr yr eirlysiau yng Nghastell y Waun

Castell y Waun, Wrecsam 

Mae eirlysiau yn un o sawl uchafbwynt blodeuog blynyddol yng ngardd wobrwyol Castell y Waun. Fe gewch gipolwg ar y planhigion bach ar hyd a lled yr ardd, wedi eu gwasgaru rhwng y coed yw, yn y borderi blodau, yr ardd lwyni a’r ardd gerrig. Ond mae’r arddangosfa orau oll yn y Goedlan, sef y goedwig ffurfiol sy’n cwrdd â’r prif erddi. Ymwelwch â Chastell y Waun trwy fis Chwefror i fwynhau’r sioe o eirlysiau.

Lilis bach gwynion o dan ywen ger Tŷ Dyffryn

Plannu lilis bach gwynion 

Plannwch un o 50,000 lili wen fach yn ein gerddi i helpu i greu taith gerdded brydferth i’w mwynhau flwyddyn nesa.

Eirlysiau

Erddig, Wrecsam 

Cadwch lygad yn agored am eirlysiau arbennig Erddig; y math deuben, sy’n hyfryd o hardd a phrin. Mae’r gwanwyn wedi dod pan ddaw’r eirlysiau i’r golwg ar yr ochr orllewinol, yn yr ardd de ac ar hyd y llwybr mwsogl. A pheidiwch anghofio – mae hyd at 1,200 erw o dir ystâd i’w darganfod. Pwy a ŵyr faint o eirlysiau welwch chi.

Eirlysiau

Castell Penrhyn, Gwynedd 

Pan ddaw’r gwanwyn, mae parcdir Penrhyn yn olau gan flodau. Cyn anelu am y castell, oedwch ychydig ger y Tŵr. Ar y parcdir islaw mae yna arddangosfa wych o flodau’r gwanwyn – bron nad yw nhw’n goleuo’r castell ei hun. Wedyn, wrth i chi ddilyn y llwybr, fe welwch ysgeintiad o eirlysiau yn y borfa o bob tu’r ffordd – fel carped yn eich gwahodd i mewn.

Eirlysiau

Plas yn Rhiw, Llŷn 

Y sioeau disglair o eirlysiau yw’r arwydd cyntaf fod gwanwyn yn y tir. Mae nhw’n carpedu llawr y goedlan ac yn ymdonni dros yr ardd, yn olygfa gwerth chweil. Mae Llifon y Garddwr wedi plannu rhagor eto o fylbiau dros y flwyddyn ddiwethaf, a ninnau yn methu aros i’w gweld yn blodeuo’n fuan. Peidiwch colli sioe eirlysiau Plas yn Rhiw sydd ar eu gorau yn ystod dau benwythnos y 3 a 4, 10 a 11 Chwefror, 11am-3pm.

Eirlysiau

Castell Powis, Y Trallwng 

Mwynhewch arddangosfa hardd o eirlysiau yng Nghastell Powis. Crwydrwch lawr at y llechwedd, ger y Bothy yn yr Ardd Ffurfiol, ac fe welwch amrywiaeth o’r blodyn bach cain hwn. Allwch chi weld y gwahaniaeth rhwng Galanthus elwesii a Galanthus ‘S.Arnott’? Edrychwch i fyny tuag at y cae cennin Pedr ac yno fe welwch ychydig o’r Galanthus nivalis – mae bron yn amhosib eu cyrraedd, ond maen nhw’n drawiadol iawn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld y mis Chwefror hwn.