Eirlysiau yng Nghymru

Yr eirlys (y lili wen fach) ydy un o’r bylbiau cyntaf i flodeuo wedi hirlwm y gaeaf, yn arwydd i’n llonni bod y gwanwyn ar ei ffordd. Yn blodeuo rhwng Ionawr a Mawrth, nodwch arwyddion cynta’r gwanwyn a byddwch yn barod wrth i natur ddeffro’n raddol o’i thrwmgwsg yn ein mannau arbennig yng Nghymru.

 Gwlyb yr nyth yn y Ddraig Parc yn Bodnant Garden

Gardd Bodnant, Conwy 

Yn y gwanwyn cynnar, mae eirlysiau yn llewyrchu o gwmpas Gardd Bodnant i gyd, ond mae’r brif sioe yn yr Hen Barc ym mis Chwefror pan fydd y ddôl yn garped gwyn. Dros y saith mlynedd ddiwethaf mae ymwelwyr wedi bod yn helpu’r garddwyr i blannu 20,000 o fylbiau yn ychwaneg bob blwyddyn, ac fe allwch chi ymuno eto yn ystod yr hanner tymor.

Snowdrops in pleasure ground wood, Chirk

Castell y Waun, Wrecsam 

Mae eirlysiau yn un o sawl uchafbwynt blodeuog blynyddol yng ngardd wobrwyol Castell y Waun. Fe gewch gipolwg ar y planhigion bach ar hyd a lled yr ardd, wedi eu gwasgaru rhwng y coed yw, yn y borderi blodau, yr ardd lwyni a’r ardd gerrig. Ond mae’r arddangosfa orau oll yn y Goedlan, sef y goedwig ffurfiol sy’n cwrdd â’r prif erddi. Ymwelwch â Chastell y Waun trwy fis Chwefror i fwynhau’r sioe o eirlysiau.

Lilis bach gwynion o dan ywen ger Tŷ Dyffryn

Gerddi Dyffryn, Caerdydd  

Plannwch un o 50,000 lili wen fach yn ein gerddi i helpu i greu taith gerdded hyfryd i’w mwynhau flwyddyn nesa.

Eirlysiau

Plas yn Rhiw, Llŷn 

Y sioeau disglair o eirlysiau yw’r arwydd cyntaf fod gwanwyn yn y tir. Mae nhw’n carpedu llawr y goedlan ac yn ymdonni dros yr ardd, yn olygfa gwerth chweil. Peidiwch colli sioe eirlysiau Plas yn Rhiw sydd ar eu gorau yn ystod dau benwythnos 1, 2, 8 a 9 Chwefror, 11am-3pm.

Snowdrops at Penrhyn Castle on a beautiful winter's day

Castell Penrhyn, Gwynedd 

Pan ddaw’r gwanwyn, mae parcdir Penrhyn yn olau gan flodau. Cyn anelu am y castell, oedwch ychydig ger y Tŵr. Ar y parcdir islaw mae yna arddangosfa wych o flodau’r gwanwyn – bron nad yw nhw’n goleuo’r castell ei hun. Wedyn, wrth i chi ddilyn y llwybr, fe welwch ysgeintiad o eirlysiau yn y borfa o bob tu’r ffordd – fel carped yn eich gwahodd i mewn.

Eirlysiau

Erddig, Wrecsam 

Cadwch lygad yn agored am eirlysiau arbennig Erddig; y math deuben, sy’n hyfryd o hardd a phrin. Mae’r gwanwyn wedi dod pan ddaw’r eirlysiau i’r golwg ar yr ochr orllewinol, yn yr ardd de ac ar hyd y llwybr mwsogl. A pheidiwch anghofio – mae hyd at 1,200 erw o dir ystâd i’w darganfod. Pwy a ŵyr faint o eirlysiau welwch chi.

Snowdrops growing in a National Trust garden

Coed y Bwnydd, Monmouthshire 

Snowdrops are a definite sign that spring is on the way with life returning after the long winter months and land around Clytha Estate in Monmouthshire has been showing just that. For a glimpse of these pretty white flowers poking their heads above the fallen leaves and undergrowth, take a stroll along our Clytha and Coed y Bwnydd walk and see for yourself.

Eirlysiau

Castell Powis, Y Trallwng 

Mwynhewch arddangosfa hardd o eirlysiau yng Nghastell Powis. Crwydrwch lawr at y llechwedd, ger y Bothy yn yr Ardd Ffurfiol, ac fe welwch amrywiaeth o’r blodyn bach cain hwn. Allwch chi weld y gwahaniaeth rhwng Galanthus elwesii a Galanthus ‘S.Arnott’? Edrychwch i fyny tuag at y cae cennin Pedr ac yno fe welwch ychydig o’r Galanthus nivalis – mae bron yn amhosib eu cyrraedd, ond maen nhw’n drawiadol iawn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld y mis Chwefror hwn.

Snowdrops at Colby Woodland Garden, Pembrokeshire

Colby Woodland Garden, Pembrokeshire 

Discover snowdrops at Colby Woodland Gardens from mid to late February. Look for large drifts of snowdrops along the edges of the stream and the east bank, at the bottom of the wildflower meadow and also in clumps in the walled garden.