Sir Benfro

Llwybr coetir Ystagbwll yn yr hydref

Dewch i ddianc i ben draw gorllewin Cymru i archwilio tirwedd arfordirol ddramatig. Yma cewch ddarganfod cyfrinachau ein mannau gwyllt a chreu eich atgofion eich hun.

Crab apple blossom

Gwybodaeth pwysig 

Rydym wedi ailagor ein gerddi, ardaloedd awyr agored, bythynnod gwyliau, siopau a seddi awyr agored yn ein hystafelloedd te yng Nghymru. Dros yr wythnosau nesaf byddwn hefyd yn ailagor rhai o'n tai a'n cestyll, yn ogystal â seddi dan do yn rhai o'n hystafelloedd te. Mae gwybodaeth am sut i archebu'ch ymweliad ar gael ar dudalennau gwe pob eiddo a gofynnwn i bawb lynu wrth Reoliadau Llywodraeth Cymru. Edrychwn ymlaen at eich croesawu nôl yn fuan.