Sir Benfro

Llwybr coetir Ystagbwll yn yr hydref

Dewch i ddianc i ben draw gorllewin Cymru i archwilio tirwedd arfordirol ddramatig. Yma cewch ddarganfod cyfrinachau ein mannau gwyllt a chreu eich atgofion eich hun.

Close-up of a magnolia tree in bloom in Wales.

Gwybodaeth pwysig 

Ar hyn o bryd mae ein gerddi, ardaloedd awyr agored, bythynnod gwyliau a rhai o wasanaethau bwyd a diod tecawê yng Nghymru ar agor i drigolion Cymru. Yn unol â'r newidiadau mwyaf diweddar, byddwn hefyd yn croesawu ymwelwyr yn ôl o weddill y Deyrnas Unedig o 12 Ebrill, a byddwn yn dechrau ailagor rhai o'n siopau. Mae gwybodaeth am sut i archebu'ch ymweliad ar gael ar dudalennau gwe a gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.