Ewch yn wyllt yn Ffau'r Blaidd dros hanner tymor mis Chwefror

Ymunwch â ni am her hanner tymor deuluol i ddathlu ail agor ein ardal chwarae naturiol. Mwynhewch y coginio tân gwersyll, hwyl coetir, crefftau cennin pedr dydd Gŵyl Dewi ac adrodd straeon gyda Jake Evans.

Mae gwreiddiau ein coed wedi gorffwys ac mae'r tîm fforestwyr wedi bod yn brysur yn atgyweirio a gwella'r ardal chwarae. Felly dewch draw a chewch ryddid i geisio cadw eich balans ar ddarnau o goed, adeiladu cuddfannau a dringo, yn ein hardal chwarae naturiol sydd yng nghanol y Goedwig Fawr.

Coginio ar dân gwersyll yn Ogof y Blaidd yn Erddig
Coginio ar dân gwersyll yn Ogof y Blaidd yn Erddig
Coginio ar dân gwersyll yn Ogof y Blaidd yn Erddig

Gweithgareddau hanner tymor

  • Coginio tân gwersyll, Dydd Llun 18 a 25 Chwefror
  • Jake Evans, Adrodd Straeon, Dydd Mercher 20 Chwefror
  • Celf wyllt, Dydd Iau 21 a 28 Chwefror
  • Dosbarth yn y Coetir, Dydd Gwener 22 Chwefror
  • Crefftau Cennin Pedr ar Ddydd Gŵyl Dewi, Dydd Gwener 1 Mawrth


Mae Ffau'r Blaidd yn agored drwy gydol yr amser

Peidiwch ag anghofio edrych am arwyddion cyntaf y gwanwyn wrth i chi gyrraedd gydag eirlysiau yn tyfu yn yr ardd de, ar y tu blaen gorllewinol, ac ar hyd y Llwybr Mwsogl.


Mae arwyddion eraill y gwanwyn yn cynnwys ŵyn bach yn prancio ar yr ystâd, blodau yn ymddangos ar y coed a blagur blodau fel cennin Pedr a garlleg gwyllt yn dechrau lledaenu.

Dewch i gael golwg agosach ar ardd Erddig
Bachgen yn sbecian dros ddysgl llawryf yng ngardd Erddig
Dewch i gael golwg agosach ar ardd Erddig