Secrets of the National Trust gydag Alan Titchmarsh

Alan Titchmarsh outside Erddig with a horse and carriage in the background

Gan gyrraedd â cheffyl a chart, bydd cyflwynydd Channel 5 a thrysor cenedlaethol yn dadorchuddio sgandal y cogydd â dwylo blewog ac yn ymchwilio i leoedd cyfrinachol ar ystâd 1,200 erw Erddig ar 27 Mehefin am 9pm ar Channel 5.

" It's like entering a lost world."
- Alan Titchmarsh
Alan goes on a wet adventure to enter the lost world of Erddig's cup and saucer water feature
Alan Titchmarsh and Head Ranger James Stein inside Erddig's cup and saucer water feature
Alan goes on a wet adventure to enter the lost world of Erddig's cup and saucer water feature

Nodwedd dŵr o’r 18fed Ganrif


Ni allai prif geidwad Erddig, James Stain, dynnu’n ôl rhag gwahodd y cyflwynydd – sy’n enwog am greu nodwedd dŵr neu ddau ei hun yn ystod ei gyfnod – i ymuno ag ef ar ei wiriad blynyddol o raeadr dŵr silindrog William Emes. Yn y rhaglen, cerdda Alan ar hyd gwely’r afon, trwy’r twnel ac yn syth o dan y dŵr sy’n syrthio, gan ei ddisgrifio fel ‘mynd i fyd coll’. Caiff y cynllun sy’n deillio o’r 18fed ganrif, wedi’i greu yn fedrus i reoli llifogydd a draenio’r caeau cyfagos, ei adnabod yn lleol fel y ‘cwpan a soser’ ac yr unig un o’i fath yn y DU.
 

Bydd Alan yn datgelu’r berthynas unigryw rhwng teulu’r Yorke a’u gweision
Alan Titchmarsh a Heather Vernon, Cynorthwy-ydd Cadwraeth, Erddig
Bydd Alan yn datgelu’r berthynas unigryw rhwng teulu’r Yorke a’u gweision

Perthynas unigryw â gweision


Mae Rheolwr y Tŷ a’r Casgliadau, Graeme Clarke, yn gwahodd Alan i gael golwg fanylach ar y berthynas unigryw rhwng teulu’r Yorke a’u staff a welodd yr Yorkeiaid yn annog rhamant rhwng nani a gwas priodas, eu hanfarwoli mewn darluniau a phenillion a’u trin gyda’r fath barch na welwyd erioed mo’i fath mewn tai crand o’r blaen.

Gweithia Helen Eardley, Garddwr yn Erddig, yn galed wrth wasgu seidr gyda chyflwynydd Secrets of the National Trust, Angellica Bell
Erddig Gardener Helen Eardley filmed demonstrating how to use a mini cider press for Angellica Bell
Gweithia Helen Eardley, Garddwr yn Erddig, yn galed wrth wasgu seidr gyda chyflwynydd Secrets of the National Trust, Angellica Bell

Blas ar Erddig

Datgela Angellica Bell hanes gardd Erddig gyda’n Garddwr, Helen Eardley, ac edrycha ar yr atgyweiriad a wnaethpwyd yn yr ardd yn ystod y saith degau. Yna, mae’n mwynhau taith o amgylch y perllannau afal a’r cyfle i droi ei llaw at wasgu seidr, yna mwynhau (neu ddim) blasu seidr Erddig. 

Cyflwynydd Secrets of the National Trust, Angellica Bell, gyda’r Garddwr, Helen Eardley, a’r cnwd gorau ym mherllan Erddig.
Cyflwynydd Secrets of the National Trust, Angellica Bell, gyda’r Garddwr, Helen Eardley, a’r cnwd gorau ym mherllan Erddig.
Cyflwynydd Secrets of the National Trust, Angellica Bell, gyda’r Garddwr, Helen Eardley, a’r cnwd gorau ym mherllan Erddig.

I weld Erddig yn mwynhau’r sylw i gyd, gwyliwch Channel 5 ar 27 Mehefin am 9pm i wybod mwy. 


Mae ail gyfres Secrets of the National Trust ar Channel 5 gyda’r trysor cenedlaethol, Alan Titchmarsh, yn edrych ar rai o dai a gerddi hanesyddol difyrraf Prydain. Dilynwch Alan wrth iddo gychwyn ar ail ran o’i daith 12 rhan ar draws yr Ymddiriedolaeth ac yn ymweld â gwahanol leoedd bob wythnos i ddatgelu eu cyfrinachau. Ar hyd y daith, caiff gwmni rhai wynebau cyfarwydd, a fydd yn datgelu straeon mawrion y gymdeithas, bywyd o dan y grisiau a phrofion, buddugoliaethau a sgandalau ein hystadau mawr ledled y wlad.