Trysorau Cymru: Tir, Tai a Chyfrinachau ar S4C

Trysorau Cymru: Tir, Tai a Chyfrinachau

Darganfyddwch y cyfrinachau tu ôl i’n tai a’n cestyll mewn cyfres newydd ar S4C. Mae ‘Trysorau Cymru: Tir, Tai a Chyfrinachau’ yn archwilio'r straeon sy'n cuddio o fewn muriau chwech o’n tai hynafol yng Nghymru ac yn cwestiynu eu gorffennol - y da a'r drwg.

Yn ein tywys o amgylch y llefydd anhygoel yma bydd y digrifwr a’r cyflwynydd Tudur Owen, sy’n disgrifio ei hunan fel tipyn o ‘geek’ hanes ac Elinor Gray Williams, pensaer cadwraethol yng Nghaernarfon ag obsesiwn gyda hanes a hen adeiladau.

Wedi'u ffilmio tra bod ein heiddo ar gau i'r cyhoedd oherwydd Covid19, roedd yr amodau unigryw yn cynnig cyfle i Tudur ac Elinor fynd o dan groen pensaernïol y lleoedd hynod hyn, cwrdd â'r bobl sy'n gofalu amdanynt a darganfod beth sy'n digwydd pan fydd y drysau ar gau.

" Mae yma straeon am gymeriadau ecsentrig, dadleuol, aeth ati i godi tai rhwysgfawr fel symbolau o'u mawredd a'u statws. Er gwaethaf eu gorffennol anghyfforddus, mae’r adeiladau yma yn rhan o'n hanes ac yn dweud stori bwysig am ein diwylliant, ein cymdeithas a'n pensaernïaeth - a heb waith yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol fydden nhw o bosib ddim yn dal i sefyll heddiw."
- Elinor Gray Williams

Tiwniwch i mewn ar nos Fawrth o 8 o Fedi am 9pm ar S4C, neu daliwch i fyny ar BBC iPlayer trwy ffiltro i sianel S4C.

Gweler isod i ddarganfod mwy am mhob pennod

Tudur Owen, Elinor Gray Williams a Rhian Cahill yn Beth yn y Byd! yn Nghastell Penrhyn ar gyfer Trysorau Cymru
Sarah Johnson a Tudur Owen yn Amgueddfa Clive Castell Powis ar gyfer for Trysorau Cymru
Elinor Gray Williams a Rebecca Williams yn y Golchdy yn Nhŷ Tredegar ar gyfer Trysorau Cymru
Guto Roberts, Tudur Owen a Elinor Gray Williams yn Castell y Waun i Trysorau Cymru
Tudur Owen a Chloe Ward yn Stydi Arglwydd Môn ym Mhlas Newydd ar gyfer Trysorau Cymru
Bryn Hughes a Elinor Gray-Williams yn Erddig i Trysorau Cymru