Dod o hyd i rywle i ymweld yng Nghymru

Ry’n ni’n edrych ar ôl rhai o gestyll, gerddi a phlastai gwychaf Cymru, ac hefyd yn warcheidwaid 157 milltir o arfordir a mwy na 46,000 hectar o dir. Ry’n ni’n ffyddiog y gallwch ddod o hyd i’r diwrnod perffaith gyda ni.

Gwybodaeth pwysig 

Rydym wedi ailagor ein gerddi, ardaloedd awyr agored, bythynnod gwyliau, siopau a seddi awyr agored yn ein hystafelloedd te yng Nghymru. Dros yr wythnosau nesaf byddwn hefyd yn ailagor rhai o'n tai a'n cestyll, yn ogystal â seddi dan do yn rhai o'n hystafelloedd te. Mae gwybodaeth am sut i archebu'ch ymweliad ar gael ar dudalennau gwe pob eiddo a gofynnwn i bawb lynu wrth Reoliadau Llywodraeth Cymru. Edrychwn ymlaen at eich croesawu nôl yn fuan.

A peacock on the terrace at Powis Castle and Garden, Powys, Wales

Gerddi gogoneddus  

Mae gan Gymru lond gwlad o erddi a pharciau rhyfeddol – yn y dref ac yng nghefn gwlad, yn rhai ffurfiol ac yn rhai gwyllt. Dewiswch eich hoff ddihangfa, dewch i gael eich ysbrydoli a gwyliwch y tymhorau'n troi.

Autumnal view at Newton House at Dinefwr, Carmarthenshire

Plastai pendefigaidd yng Nghymru 

O uchelwyr ecsentrig i furluniau yn adrodd straeon am gariad a cholled, mae ein maenordai moethus a'u casgliadau yn dod â hanes yn fyw. Archwiliwch blastai cain Erddig, Llanerchaeron a Phlas Newydd.

Diwrnod braf yng Nghastell Penrhyn

Cestyll cadarn yng Nghymru 

Darganfyddwch rai o gestyll gorau Cymru, o gartrefi Tywysogion Cymru yng Nghastell Powis a Dinefwr, i afradlonedd Fictoraidd Castell Penrhyn, ac i gaer Seisnig Y Waun.

Edrych i lawr ar Fae Barafundle o lwybr yr arfordir

Y traethau gorau  

O draeth gwyllt agored Freshwater West i fae bach cudd a pherffaith Mwnt, mae cyfle i chi ddarganfod rhai o'r traethau gorau yn y byd ar hyd arfordir Cymru.

Carneddau in late January, Snowdonia, Wales

Cyrraedd y copa  

Gwisgwch eich ‘sgidiau a'ch dillad dal dŵr, a ffwrdd â chi wedyn i grwydro rhai o fynyddoedd mawreddog Cymru. Anelwch am gopaon uchel, creigiog Eryri, neu fynyddoedd llyfnach Bannau Brycheiniog am ddiwrnod gwerth chweil yng nghanol byd natur.