Dod o hyd i rywle i ymweld yng Nghymru

Ry’n ni’n edrych ar ôl rhai o gestyll, gerddi a phlastai gwychaf Cymru, ac hefyd yn warcheidwaid 157 milltir o arfordir a mwy na 46,000 hectar o dir. Ry’n ni’n ffyddiog y gallwch ddod o hyd i’r diwrnod perffaith gyda ni.

Gwybodaeth cyn ymweld

Rydym wedi ailagor y rhan fwyaf o'n gerddi a'n parcdiroedd yng Nghymru ac rydym yn paratoi i ailagor rhai o'n tai a'n cestyll. Rydym yn awgrymu i chi archebu tocyn ymlaen llaw, enwedig ar amseroedd prysur fel penwythnosau. Sylwch fod rhai o’n lleoedd ar gau o hyd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y dudalen we'r eiddo i weld amseroedd agored ac ar gyfer archebu tocyn.

Reflections of spring flowers on the Skating Pond at Bodnant Garden

Gerddi gogoneddus  

Mae gan Gymru lond gwlad o erddi a pharciau rhyfeddol – yn y dref ac yng nghefn gwlad, yn rhai ffurfiol ac yn rhai gwyllt. Dewiswch eich hoff ddihangfa, dewch i gael eich ysbrydoli a gwyliwch y tymhorau'n troi.

Dyffryn house in spring

Plastai gwych  

O uchelwyr ecsentrig i furluniau yn adrodd straeon am gariad a cholled, mae ein maenordai moethus a'u casgliadau yn dod â hanes yn fyw. Archwiliwch blastai cain Erddig, Llanerchaeron a Phlas Newydd.

The West elevation of Chirk Castle showing Adam's Tower

Caerau cadarn 

Darganfyddwch rai o gestyll gorau Cymru, o gartrefi Tywysogion Cymru yng Nghastell Powis a Dinefwr, i afradlonedd Fictoraidd Castell Penrhyn, ac i gaer Seisnig Y Waun.

Edrych i lawr ar Fae Barafundle o lwybr yr arfordir

Y traethau gorau  

O draeth gwyllt agored Freshwater West i fae bach cudd a pherffaith Mwnt, mae cyfle i chi ddarganfod rhai o'r traethau gorau yn y byd ar hyd arfordir Cymru.

Carneddau in late January, Snowdonia, Wales

Cyrraedd y copa  

Gwisgwch eich ‘sgidiau a'ch dillad dal dŵr, a ffwrdd â chi wedyn i grwydro rhai o fynyddoedd mawreddog Cymru. Anelwch am gopaon uchel, creigiog Eryri, neu fynyddoedd llyfnach Bannau Brycheiniog am ddiwrnod gwerth chweil yng nghanol byd natur.