Dod o hyd i rywle i ymweld yng Nghymru

Ry’n ni’n edrych ar ôl rhai o gestyll, gerddi a phlastai gwychaf Cymru, ac hefyd yn warcheidwaid 157 milltir o arfordir a mwy na 46,000 hectar o dir. Ry’n ni’n ffyddiog y gallwch ddod o hyd i’r diwrnod perffaith gyda ni.

Dyffryn house in spring

Plastai gwych  

O uchelwyr ecsentrig i furluniau yn adrodd straeon am gariad a cholled, mae ein maenordai moethus a'u casgliadau yn dod â hanes yn fyw. Archwiliwch blastai cain Erddig, Llanerchaeron a Phlas Newydd.

The West elevation of Chirk Castle showing Adam's Tower

Caerau cadarn 

Darganfyddwch rai o gestyll gorau Cymru, o gartrefi Tywysogion Cymru yng Nghastell Powis a Dinefwr, i afradlonedd Fictoraidd Castell Penrhyn, ac i gaer Seisnig Y Waun.

Teithiau tanddaearol ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi

Unigryw, clyd a threfol  

Camwch nôl mewn amser i ddarganfod byd y gorffennol drwy ymweld â mwynglawdd aur, pont grog, ffermdy traddodiadol neu dŷ tref Tuduraidd – rhai o'r lleoedd unigryw, clyd a threfol sydd dan ein gofal.

Reflections of spring flowers on the Skating Pond at Bodnant Garden

Gerddi gogoneddus  

Mae gan Gymru lond gwlad o erddi a pharciau rhyfeddol – yn y dref ac yng nghefn gwlad, yn rhai ffurfiol ac yn rhai gwyllt. Dewiswch eich hoff ddihangfa, dewch i gael eich ysbrydoli a gwyliwch y tymhorau'n troi.

Edrych i lawr ar Fae Barafundle o lwybr yr arfordir

Y traethau gorau  

O draeth gwyllt agored Freshwater West i fae bach cudd a pherffaith Mwnt, mae cyfle i chi ddarganfod rhai o'r traethau gorau yn y byd ar hyd arfordir Cymru.

Carneddau in late January, Snowdonia, Wales

Cyrraedd y copa  

Gwisgwch eich ‘sgidiau a'ch dillad dal dŵr, a ffwrdd â chi wedyn i grwydro rhai o fynyddoedd mawreddog Cymru. Anelwch am gopaon uchel, creigiog Eryri, neu fynyddoedd llyfnach Bannau Brycheiniog am ddiwrnod gwerth chweil yng nghanol byd natur.

Winter in the Lake District, Cumbria
Days out

Find a place to visit 

What will you explore today? We've got houses, forests, castles and mountains to discover.