Rhosod o flaen y Felin yng Ngardd Bodnant yn yr haf.

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.

Places to visit

Map Loading...
Gerddi Bodnant | Mae’r enghraifft hon o ragoriaeth arddwriaethol byd enwog wedi bod yn agored i ymwelwyr ers dros hanner can mlynedd, ac ni fu erioed amser gwell i ymweld â’r ardd

Lleoedd i ymweld â nhw yng Nghymru dros y gwanwyn a’r haf 

O erddi godidog i blastai mawreddog, mae Cymru’n gartref i rai o’r lleoliadau gorau i fwynhau’r gwanwyn a’r haf.

Croeso yr haf

Avebury

Mae’r gyfraith yn newid – peidiwch cael eich gadael allan 

Mae cyfreithiau gwarchod data newydd yn golygu bod gennych fwy o reolaeth dros y ffyrdd o glywed gennym. Ond os na ddewiswch chi hyn, gallech gael eich gadael allan.

Yn syth o'r wasg

Cynlluniwch eich ymweliad
Diwrnod braf yng Nghastell Penrhyn

Dod o hyd i rywle i ymweld yng Nghymru  

Ry’n ni’n edrych ar ôl rhai o gestyll, gerddi a phlastai gwychaf Cymru, ac hefyd yn warcheidwaid 157 milltir o arfordir a mwy na 46,000 hectar o dir. Ry’n ni’n ffyddiog y gallwch ddod o hyd i’r diwrnod perffaith gyda ni.

Ein gwaith yng Nghymru

Gorau po fwyaf

Arhoswch fymryn yn hirach
Bwthyn Tan y Bwlch ym Mhlas yn Rhiw, Pen Llŷn

Gwyliau yng Nghymru 

Mae mwy i’w weld bob amser yng Nghymru, felly beth am aros ychydig yn hirach? Mae gyda ni ddewis anhygoel o fythynnod, meysydd gwersylla penigamp a thai byncws mawr i letya pawb.

Ymunwch

Fel aelod o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gallwch fynd dro ar ôl tro i 500 a mwy o leoedd hyfryd.

Cyfrannu

Fel elusen ry’n ni’n dibynnu ar eich rhoddion er mwyn gallu gwneud ein gwaith cadwraeth.

Gwirfoddoli

Gwneud ffrindiau newydd, gweithio mewn lleoedd anhygoel a gwybod eich bod yn helpu achos gwych – tri o resymau ardderchog dros ddechrau gwirfoddoli.

Baner Cymru yn Ninas Emrys

Yr iaith Gymraeg

Hoffem weld yr iaith Gymraeg yn cyfrannu at naws arbennig ein safleoedd, a chyfrannu hefyd at greu profiadau cofiadwy i’n hymwelwyr ar draws Cymru.