Approaching the north front in winter from the drive at Chirk Castle, Wrexham.

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.

Places to visit

Map Loading...
Winter leaves

Gwybodaeth pwysig 

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru o dan cynllun Lefelau Rhybudd Covid-19, mae ein holl leoedd yng Nghymru ar gau ar hyn o bryd fel rhan o'r ymdrech genedlaethol i ddod â choronafirws dan reolaeth. Diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr, ymwelwyr a chymunedau lleol yw ein blaenoriaeth o hyd a byddwn yn parhau i ddilyn cyfyngiadau Llywodraeth Cymru. Rydym yn annog pawb i ddilyn y cyfyngiadau diweddaraf ac aros adre. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl pan fyddwn yn gallu.

Yn syth o'r wasg

Ar y sgrin fawr
The Shell House in the sand dunes at Freshwater West

Lleoliadau ffilmiau yng Nghymru 

Yma yng Nghymru ry’n ni’n gofalu am rai o’r adeiladau harddaf a darnau o’r golygfeydd arfordirol a gwledig mwyaf ysgubol yn y wlad, ac fe ddefnyddiwyd llawer ohonyn nhw ar gyfer golygfeydd mewn ffilmiau mawr Hollywood, ond ydych chi’n gallu adnabod pa rai?

Children in the stream at Bodnant during filming for The Secret Garden

The Secret Garden ym Modnant

Dewch i ddarganfod yr hud a lledrith y tu ôl i'r ffilm 2020 newydd, a ffilmiwyd yng Ngardd Bodnant.

Trysorau Cymru: Tir, Tai a Chyfrinachau

Trysorau Cymru: Tir, Tai a Chyfrinachau ar S4C 

Darganfyddwch y cyfrinachau tu ôl i’n tai a’n cestyll mewn cyfres newydd ar S4C. Mae ‘Trysorau Cymru: Tir, Tai a Chyfrinachau’ yn archwilio'r straeon sy'n cuddio o fewn muriau chwech o’n tai hynafol yng Nghymru ac yn cwestiynu eu gorffennol - y da a'r drwg.

Dysgwch fwy am ein gwaith
River meadow at Llanerchaeron in full flower

Natur a bywyd gwyllt 

Darganfyddwch sut rydyn ni'n rheoli ein tir ar gyfer natur a bywyd gwyllt yng Nghymru - i bawb, am byth.

Shepherd and sheep dogs driving sheep down the Watkin Path at Cwm Llan on Hafod Y Llan farm, Snowdonia

Ffermio 

Rydym yn gofalu am 50,000 hectar o dir yng Nghymru ac mae dros 90% o'r tir hwn yn cael ei reoli gan denantiaethau amaethyddol. Darganfyddwch sut rydym yn gweithio gyda'n ffermydd a'n tenantiaid i gynhyrchu bwyd lleol a thymhorol mewn ffordd sy'n amgylcheddol gynaliadwy.

Trysorau rhyfeddol
Beibl yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Penmachno

Casgliadau cain yng Nghymru 

O adeiladau palasaidd i beirianwaith diwydiannol a thrysorau teulu, rydym yn gofalu am gasgliadau cyfoethog ac amrywiol ledled Cymru.

Arfordir anhygoel Cymru
Mwnt beach in the summer is home to dolphins, seals and porpoises

Arfordir a thraethau Cymru  

Ry’n ni’n gwarchod 157 milltir o’r arfordir yng Nghymru sy’n annwyl i chi. Dysgwch fwy am y gwaith rydym yn gwneud i ofalu am y lleoedd arbennig yma.

Pweru ymlaen
Hydro power at Hafod Y Llan

Prosiectau ynni adnewyddadwy 

O systemau solar Gardd Bodnant a Chastell y Waun i’n bythynnod gwyliau sy’n cynnig gwyrddni, golygfeydd a chynaliadwyedd, rydyn ni’n defnyddio grym natur i droi’n fwy gwyrdd o’r arfordir i’r wlad yn ein cestyll a’n plastai.

Ymunwch

Fel aelod o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gallwch fynd dro ar ôl tro i 500 a mwy o leoedd hyfryd.

Cyfrannu

Fel elusen ry’n ni’n dibynnu ar eich rhoddion er mwyn gallu gwneud ein gwaith cadwraeth.

Gwirfoddoli

Gwneud ffrindiau newydd, gweithio mewn lleoedd anhygoel a gwybod eich bod yn helpu achos gwych – tri o resymau ardderchog dros ddechrau gwirfoddoli.