Rhosod o flaen y Felin yng Ngardd Bodnant yn yr haf.

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.

Places to visit

Map Loading...

Croeso yr haf

Anturiaethau gwyllt yr haf

Stori Bugeiles Eryri
Young Farmer, Teleri Fielden and her sheep dog stand on a craggy snow sprinkled outcrop overlooking Llyndy Isaf farm and Llyn Dinas lake.

Bugeiles Eryri 

Dilynwch stori ffermwr ifanc, Teleri Fielden sef 'Bugeilies Eryri' fel rhan o rhanglenni 'Our Lives' ar BBC One yn dangos, dydd Llun 13 Awst am 7.30pm.

Daliwch fyny ar yr Eisteddfod
Eisteddfod

Hel meddyliau yn yr Eisteddfod 

Eleni yn yr Eisteddfod, bydd ein blogiwr, Richard Neale, yn ysgrifennu am uchafbwyntiau pob dydd wrth i ni groesawu siaradwyr, cerddorion, storïwyr ac artistiaid gan rai o gymeriadau mwyaf amlwg y wlad i'n 'sied' ym Mae Caerdydd.

Yn syth o'r wasg

Cynlluniwch eich ymweliad
Diwrnod braf yng Nghastell Penrhyn

Dod o hyd i rywle i ymweld yng Nghymru  

Ry’n ni’n edrych ar ôl rhai o gestyll, gerddi a phlastai gwychaf Cymru, ac hefyd yn warcheidwaid 157 milltir o arfordir a mwy na 46,000 hectar o dir. Ry’n ni’n ffyddiog y gallwch ddod o hyd i’r diwrnod perffaith gyda ni.

Ein gwaith yng Nghymru

Gorau po fwyaf

Arhoswch fymryn yn hirach
Bwthyn Tan y Bwlch ym Mhlas yn Rhiw, Pen Llŷn

Gwyliau yng Nghymru 

Mae mwy i’w weld bob amser yng Nghymru, felly beth am aros ychydig yn hirach? Mae gyda ni ddewis anhygoel o fythynnod, meysydd gwersylla penigamp a thai byncws mawr i letya pawb.

Ymunwch

Fel aelod o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gallwch fynd dro ar ôl tro i 500 a mwy o leoedd hyfryd.

Cyfrannu

Fel elusen ry’n ni’n dibynnu ar eich rhoddion er mwyn gallu gwneud ein gwaith cadwraeth.

Gwirfoddoli

Gwneud ffrindiau newydd, gweithio mewn lleoedd anhygoel a gwybod eich bod yn helpu achos gwych – tri o resymau ardderchog dros ddechrau gwirfoddoli.

Baner Cymru yn Ninas Emrys

Yr iaith Gymraeg

Hoffem weld yr iaith Gymraeg yn cyfrannu at naws arbennig ein safleoedd, a chyfrannu hefyd at greu profiadau cofiadwy i’n hymwelwyr ar draws Cymru.