Snowdrops at Penrhyn Castle on a beautiful winter's day

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.

Places to visit

Map Loading...

Hwyl hanner tymor mis Chwefror yn eich ardal chi

Uchafbwyntiau’r tymor
Snowdrop display at Plas yn Rhiw

Eirlysiau yng Nghymru 

Yr eirlys (y lili wen fach) ydy un o’r bylbiau cyntaf i flodeuo wedi hirlwm y gaeaf, yn arwydd i’n llonni bod y gwanwyn ar ei ffordd. Yn blodeuo rhwng Ionawr a Mawrth, nodwch arwyddion cynta’r gwanwyn a byddwch yn barod wrth i natur ddeffro’n raddol o’i thrwmgwsg yn ein mannau arbennig yng Nghymru.

Deffro’r synhwyrau

Rhamant yn yr awyr
Couple on a beach in Pembrokeshire

Dyddiau rhamantus yng Nghymru 

Mae Cymru’n wlad llawn rhamant – mae e yna yn ein cerddi a’n caneuon, ein chwedlau a’n straeon, ac yn ein tirwedd ysgubol.

Cynlluniwch eich ymweliad
View of the house across the lake at Erddig, Wrexham

Dod o hyd i rywle i ymweld yng Nghymru  

Ry’n ni’n edrych ar ôl rhai o gestyll, gerddi a phlastai gwychaf Cymru, ac hefyd yn warcheidwaid 157 milltir o arfordir a mwy na 46,000 hectar o dir. Ry’n ni’n ffyddiog y gallwch ddod o hyd i’r diwrnod perffaith gyda ni.

Yn syth o'r wasg

Arhoswch fymryn yn hirach
The exterior of Tal y Braich amongst the landscape of Snowdonia

Gwyliau yng Nghymru 

Mae mwy i’w weld bob amser yng Nghymru, felly beth am aros ychydig yn hirach? Mae gyda ni ddewis anhygoel o fythynnod, meysydd gwersylla penigamp a thai byncws mawr i letya pawb.

Ein gwaith yng Nghymru

Gorau po fwyaf

Ymunwch

Fel aelod o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gallwch fynd dro ar ôl tro i 500 a mwy o leoedd hyfryd.

Cyfrannu

Fel elusen ry’n ni’n dibynnu ar eich rhoddion er mwyn gallu gwneud ein gwaith cadwraeth.

Gwirfoddoli

Gwneud ffrindiau newydd, gweithio mewn lleoedd anhygoel a gwybod eich bod yn helpu achos gwych – tri o resymau ardderchog dros ddechrau gwirfoddoli.

Baner Cymru yn Ninas Emrys

Yr iaith Gymraeg

Hoffem weld yr iaith Gymraeg yn cyfrannu at naws arbennig ein safleoedd, a chyfrannu hefyd at greu profiadau cofiadwy i’n hymwelwyr ar draws Cymru.