Y borderi blodau yn eu lliwiau diwedd haf yng Nghastell Powis

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.

Places to visit

Map Loading...
Gwartheg Gwynion y Parc

#SaveTheHerd yn Ninefwr

Ein ras yn erbyn amser i achub Gwartheg Gwynion Parc Dinefwr

Croeso i Hydref yng Nghymru

Yn syth o'r wasg

O fythynnod clyd i gestyll godidog

Blodau'r hydref
Two visitors walking through rose covered pergolas at Bodnant Garden

Gerddi gogoneddus  

Mae gan Gymru lond gwlad o erddi a pharciau rhyfeddol – yn y dref ac yng nghefn gwlad, yn rhai ffurfiol ac yn rhai gwyllt. Dewiswch eich hoff ddihangfa, dewch i gael eich ysbrydoli a gwyliwch y tymhorau'n troi.

O fôr i fynydd

Rhowch dân ‘dani yn yr awyr agored

Gŵr mewn cadair blygu yn mwynhau’r olygfa dros Fae Rhosili

Llongyfarch arfordir Cymru  

Eleni rydym yn dathlu hanner canmlwyddiant ein Hymgyrch Arfordir Neifion – menter codi arian a lansiwyd ym 1965 mewn ymateb i'r bygythiadau cynyddol o ddatblygu ar yr arfordir. Hanner can mlynedd yn ddiweddarach, rydym yn diogelu 775 milltir o'n harfordir gwerthfawr yng Nghymru, Lloegr ac Iwerddon – yn cynnwys 157 milltir o arfordir Cymru sydd mor annwyl i chi.

Ein gwaith yng Nghymru

Croeso Cymreig cynnes

Fideo

Chwilio am wyliau perffaith? Gadewch i ni eich ysbrydoli

Yn ogystal â gofalu am leoedd anhygoel y gallwch ymweld â nhw am ddiwrnod, rydym hefyd yn gofalu am drysorau cudd – lleoedd delfrydol ar gyfer eich gwyliau nesaf, eich dihangfa ramantaidd, neu i ymgasglu mewn grŵp!

Ymwelwyr yn mwynhau taith dywysedig o amgylch gardd restredig Gradd I Erddig

Grêt ar gyfer grwpiau 

Heb os, mae 'na groeso cynnes Cymreig yn eich disgwyl yn ein holl safleoedd yng Nghymru, boed eich ymweliad yn ddiwrnod o hyd neu’n wyliau hirach.

Sut allwch chi helpu

Baner Cymru yn Ninas Emrys

Yr iaith Gymraeg

Hoffem weld yr iaith Gymraeg yn cyfrannu at naws arbennig ein safleoedd, a chyfrannu hefyd at greu profiadau cofiadwy i’n hymwelwyr ar draws Cymru.