Coed yn llawn lliwiau llachar yr hydref yng Ngardd Bodnant

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.

Places to visit

Map Loading...

Yr hydref yng Nghymru

Help capture autumn as it unfolds across our special places

Her Hydref Instagram 

Wyth wythnos, wyth thema, wyth rheswm dros gwympo mewn cariad â natur. O 23 Medi, ymunwch â ni i groesawu’r tymor newydd a helpu i bortreadu dyfodiad yr hydref ym mhob cwr o Cymru. Rhannwch eich lluniau gyda ni ar Instagram @NTWales gan ddefnyddio’r hashnod.

Dewch o hyd i antur hydrefol yn eich ardal chi...

Braslun a gyhoeddwyd ym mhapur newydd The Times yn dangos Siartwyr yn nesáu at Dŷ Tredegar.

Y straeon y tu ôl i’n lleoliadau yng Nghymru 

Pe gallai’r waliau siarad, byddai gan ein lleoedd arbennig yng Nghymru straeon i’w dweud. Ymunwch â ni wrth i ni balu’n ddyfnach i’w hanes a dod â’r rhain yn fyw.

Archebwch eich tocynnau i weld Siôn Corn
Father Christmas

Ble yng Nghymru alla i gyfarfod Siôn Corn? 

Cwrdd â Siôn Corn yw un o’r profiadau sy’n gwenud cyfnod y Nadolig mor hudol, felly beth am ddod i’w weld yn un o’n mannau arbennig ni ar hyd a lled Cymru. Cofiwch edrych ar y manylion. Efallai bydd angen i chi archebu lle ymlaen llaw - mae’n ddyn prysur iawn.

Cynlluniwch eich ymweliad
Coed yn llawn lliwiau llachar yr hydref yng Ngardd Bodnant

Dod o hyd i rywle i ymweld yng Nghymru  

Ry’n ni’n edrych ar ôl rhai o gestyll, gerddi a phlastai gwychaf Cymru, ac hefyd yn warcheidwaid 157 milltir o arfordir a mwy na 46,000 hectar o dir. Ry’n ni’n ffyddiog y gallwch ddod o hyd i’r diwrnod perffaith gyda ni.

Arhoswch fymryn yn hirach
The exterior of Tal y Braich amongst the landscape of Snowdonia

Gwyliau yng Nghymru 

Mae mwy i’w weld bob amser yng Nghymru, felly beth am aros ychydig yn hirach? Mae gyda ni ddewis anhygoel o fythynnod, meysydd gwersylla penigamp a thai byncws mawr i letya pawb.

Llwybrau gwych Cymru
Walkers in Cwm Idwal

Dewch o hyd i daith cerdded yng Nghymru  

Cerdded yw'r ffordd orau o fwynhau’r awyr agored a byd natur, a pha le gwell i wneud hynny na mynyddoedd neu arfordir Cymru.

Dod â'r ci?
A dog up close licking the camera lens

Teithiau cerdded addas ar gyfer cŵn 

Yma yng Nghymru gallwch ganfod y daith gerdded berffaith i chi a’ch ci. Cewch gerdded mynyddoedd, crwydro’r glannau, sbecian ar ardd new ddwy neu wledda mewn ystafell de.

Yn syth o'r wasg

Ein gwaith yng Nghymru

Ymunwch

Fel aelod o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gallwch fynd dro ar ôl tro i 500 a mwy o leoedd hyfryd.

Cyfrannu

Fel elusen ry’n ni’n dibynnu ar eich rhoddion er mwyn gallu gwneud ein gwaith cadwraeth.

Gwirfoddoli

Gwneud ffrindiau newydd, gweithio mewn lleoedd anhygoel a gwybod eich bod yn helpu achos gwych – tri o resymau ardderchog dros ddechrau gwirfoddoli.