Borderi blodau yn llawn lliw yng Nghastell a Gardd Powis Cymru

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.

Places to visit

Map Loading...
A pink rose

Gwybodaeth pwysig 

Rydym yn falch o ddweud bod nifer o'n lleoedd yng Nghymru bellach ar agor. Rydym yn awgrymu i chi archebu'ch tocyn ymlaen llaw i rai o'n tai a'n gerddi yn enwedig ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol neu ŵyl y banc, ond o 19 Gorffennaf nid oes angen i chi archebu ymlaen llaw i ymweld â chwpl o'n lleoedd. Gallwch wirio a fydd angen i chi archebu ai peidio trwy ymweld â thudalen we'r eiddo. Cofiwch fod ein lleoedd yng Nghymru yn cael eu llywodraethu gan Reoliadau Llywodraeth Cymru ac mae rhai cyfyngiadau yn parhau yn eu lle, felly dilynwch Reoliadau Llywodraeth Cymru wrth ymweld.

Diwrnodau allan
A peacock on the terrace at Powis Castle and Garden, Powys, Wales

Dod o hyd i rywle i ymweld yng Nghymru  

Ry’n ni’n edrych ar ôl rhai o gestyll, gerddi a phlastai gwychaf Cymru, ac hefyd yn warcheidwaid 157 milltir o arfordir a mwy na 46,000 hectar o dir. Ry’n ni’n ffyddiog y gallwch ddod o hyd i’r diwrnod perffaith gyda ni.

Great Canal in Summer, Dyffryn Gardens, Cardiff, South Wales

Diwrnodau allan i'r teulu yng Nghymru 

Mae gennym restrau o weithgareddau cyffrous sy'n cael eu cynnal yn ein lleoedd arbennig yng Nghymru'r haf hwn. Cewch ddigon o hwyl yn ein hardaloedd chwarae awyr agored, a gallwch gwblhau rhai o'r '50 peth i'w gwneud cyn eich bod yn 11¾', neu gael y gwaed i bwmpio gyda gwahanol heriau chwaraeon. Mae digon ar gael i ddiddanu'r teulu cyfan drwy gydol yr haf.

Yn galw holl artistiaid
Snowdon and attendant peaks taken from the south with Hafod y Llan estate in the distance at Snowdonia National Park.

Briff creadigol | Newid hinsawdd yng Nghymru: Sgyrsiau Creadigol 

Rydym yn chwilio am ymarferydd creadigol sy'n gweithio mewn unrhyw gyfrwng i hwyluso cyfres o sgyrsiau creadigol gyda chymunedau yng Nghymru am newid hinsawdd a'i effeithiau.

Yn syth o'r wasg

Ar y sgrin fawr
The Shell House in the sand dunes at Freshwater West

Lleoliadau ffilmiau yng Nghymru 

Yma yng Nghymru ry’n ni’n gofalu am rai o’r adeiladau harddaf a darnau o’r golygfeydd arfordirol a gwledig mwyaf ysgubol yn y wlad, ac fe ddefnyddiwyd llawer ohonyn nhw ar gyfer golygfeydd mewn ffilmiau mawr Hollywood, ond ydych chi’n gallu adnabod pa rai?

Dysgwch fwy am ein gwaith
River meadow at Llanerchaeron in full flower

Natur a bywyd gwyllt 

Darganfyddwch sut rydyn ni'n rheoli ein tir ar gyfer natur a bywyd gwyllt yng Nghymru - i bawb, am byth.

Shepherd and sheep dogs driving sheep down the Watkin Path at Cwm Llan on Hafod Y Llan farm, Snowdonia

Ffermio 

Rydym yn gofalu am 50,000 hectar o dir yng Nghymru ac mae dros 90% o'r tir hwn yn cael ei reoli gan denantiaethau amaethyddol. Darganfyddwch sut rydym yn gweithio gyda'n ffermydd a'n tenantiaid i gynhyrchu bwyd lleol a thymhorol mewn ffordd sy'n amgylcheddol gynaliadwy.

Trysorau rhyfeddol
Beibl yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Penmachno

Casgliadau cain yng Nghymru 

O adeiladau palasaidd i beirianwaith diwydiannol a thrysorau teulu, rydym yn gofalu am gasgliadau cyfoethog ac amrywiol ledled Cymru.

Arfordir anhygoel Cymru
Mwnt beach in the summer is home to dolphins, seals and porpoises

Arfordir a thraethau Cymru  

Ry’n ni’n gwarchod 157 milltir o’r arfordir yng Nghymru sy’n annwyl i chi. Dysgwch fwy am y gwaith rydym yn gwneud i ofalu am y lleoedd arbennig yma.

Pweru ymlaen
Hydro power at Hafod Y Llan

Prosiectau ynni adnewyddadwy 

O systemau solar Gardd Bodnant a Chastell y Waun i’n bythynnod gwyliau sy’n cynnig gwyrddni, golygfeydd a chynaliadwyedd, rydyn ni’n defnyddio grym natur i droi’n fwy gwyrdd o’r arfordir i’r wlad yn ein cestyll a’n plastai.

Ymunwch

Fel aelod o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gallwch fynd dro ar ôl tro i 500 a mwy o leoedd hyfryd.

Cyfrannu

Fel elusen ry’n ni’n dibynnu ar eich rhoddion er mwyn gallu gwneud ein gwaith cadwraeth.

Gwirfoddoli

Gwneud ffrindiau newydd, gweithio mewn lleoedd anhygoel a gwybod eich bod yn helpu achos gwych – tri o resymau ardderchog dros ddechrau gwirfoddoli.